Időállapot: közlönyállapot (2001.XI.30.)

80/2001. (XI. 30.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek 2002. évi költségvetési támogatásának elosztásáról * 

1. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 35. § (4) bekezdése alapján a társadalmi szervezetek támogatására - a Tv. 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 8. Társadalmi önszerveződések támogatása cím, 1. Társadalmi és karitatív feladatok támogatása alcím, 1. Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása jogcím-csoport, 348,1 millió forintot, a határozat mellékletének I-V. fejezetében foglaltak szerint osztja fel.

2. E költségvetési támogatás a társadalmi szervezetek szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál.

3. Ha ezen országgyűlési határozat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik, és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

4. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalnia a Pénzügyminisztérium „Pártok és társadalmi szervezetek támogatása” kiadási számlára. A támogatás felhasználásáról szóló írásbeli beszámolót és elszámolást a feloszlás, illetőleg a megszűnés kimondásának napjától számított 60 napon belül a Társadalmi Szervezetek Bizottságának be kell nyújtani.

5. A 2002. évre szóló támogatási összeget a Magyar Államkincstár 2002. január 31-e után egy összegben folyósítja, azt követően, hogy a támogatott szervezet - amennyiben a 32/2001. (V. 14.) OGY határozat értelmében erre kötelezett - a 2001. évi támogatásról szóló írásos beszámolóját és elszámolását megküldte az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának.

6. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeget csak működési célra fordíthatja és azt a pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja. Amennyiben a támogatott szervezet saját tagszervezetei számára működési célra összeget átadott, arról is köteles tételes elszámolást készíteni.

7. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeg felhasználásáról köteles részletes írásbeli beszámolót és tételes elszámolást készíteni az illetékes bizottság számára. A beszámolót és az elszámolást legkésőbb 2003. január 31. napjáig köteles az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának megküldeni.

8. Az Állami Számvevőszék a költségvetési támogatás felhasználását - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján - ellenőrzi.

Melléklet a 80/2001. (XI. 30.) OGY határozathoz


Sorszám

Szervezetek
Támogatás
összege
2002. évre
(E Ft)
I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós, egészségmegőrzési és szociális feladatokat ellátó szervezetek
1. „Békés Naplemente” Alapítvány 130
2. „Belbetegek jobb ellátásáért” Alapítvány 130
3. „DELTA” Országos Katasztrófa Mentő Csoport 170
4. „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány 170
5. „Életet az éveknek” Alapítvány, Dombóvár 130
6. „Érted” Alapítvány 90
7. „Érted-Veled Baranyában” Alapítvány 90
8. „Esély a Gyógyulásra” Rákbetegek Győri Egyesülete 90
9. „Fény Felé” Alapítvány 130
10. „Fogadj el” Alapítvány 170
11. „Fogd a Kezem” Alapítvány 170
12. „Gyökerek” Jóléti Szolgálat Alapítvány 130
13. „Józan Élet” Egészség- és Családvédő Országos Szövetség 120
14. „Józan Élet” Egészség-, Család- és Ifjúságvédő Keresztény Egyesület 130
15. „KAIROS” Nemzeti Egységért és Határon Túli Magyarokért Alapítvány 170
16. „KÁLVÁRIA” Közösen az AIDS Ellen Alapítvány, Kiskunhalas 220
17. „Kérlek Segíts” Alapítvány 90
18. „Látásnélküli Világ” Alapítvány 90
19. „Megnyugvás” Hospic Alapítvány 150
20. „Őszirózsa Alapítvány” 90
21. „Remény” Egészség- és Családvédő Egyesület, Kiskunhalas 170
22. „Remény” Nagycsaládos Egyesület 360
23. „Reménység” Ifjúságvédő Kiemelten Közhasznú Alapítvány 90
24. „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány 350
25. „S.O.S” Együtt-Egymásért Alapítvány 320
26. „Seffer-Renner” Magánklinika Alapítvány 170
27. „Segítőkéz” Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen 130
28. „Szent Benedek” Idősek Háza Alapítvány 270
29. „Szenvedélybetegekért” Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület 90
30. „Szeptember végén” Idősek Otthona Szociális Alapítvány 90
31. „Tékozló Fiút” Segítő Alapítvány 420
32. „Törött Szárnyak” Alapítvány 90
33. „Úszással az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány 90
34. „Utolsó Szalmaszál” Alapítvány 220
35. „Zalai Idősekért” Alapítvány 90
36. „Zempléni Betegekért” Alapítvány 90
37. A „Szoptatásért” Magyar Egyesület 170
38. A Bólyi Egészségügyi Gyermekotthon Lakóiért Alapítvány 130
39. A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 150
40. AIDS Segély Alapítvány, Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat, Sopron 90
41. AKARAT Diáksport Egyesület 230
42. Alapítvány a Légzőszervi Megbetegedésben Szenvedő Gyermekekért 90
43. Alba Caritas Hungarica Alapítvány 150
44. Alba Regia Civitan Club 90
45. Alba Regia Nyugdíjas Egyesület 370
46. Albert Schweitzer Segítőszolgálat Alapítvány 170
47. Alfa Szövetség 370
48. Aligátor Úszócsoport Fogyatékosok Sportegyesülete 90
49. Alkohol-Drogsegély Ambulancia 90
50. Alkoholizmus Ellenes Egyesületek és Klubok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége 90
51. Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége 380
52. Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület 50
53. Alsótengelici Alapítvány 130
54. Angyalkert Alapítvány 130
55. Anyaoltalmazó Alapítvány 270
56. Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 90
57. Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete 90
58. Asztmás és Allergiás Betegek Egyesülete, Debrecen 170
59. Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) 660
60. Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesülete 170
61. Asztmások Somogy Megyei Egyesülete 130
62. Auróra Alapítvány 90
63. Autista Segítő Központ Alapítvány 90
64. Autisztikus Gyermekekért Baranyában Alapítvány 90
65. AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány 90
66. Az Egészségesebb Életért Sport Egyesület 170
67. Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar DOWN Alapítvány 150
68. B.A.Z. Megyei Nyugdíjasok Egészségmegőrző Egyesülete 90
69. Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Alapítvány 170
70. Bács-Kiskun Megyei Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány 130
71. Bakony-Balaton Sclerozis Multiplex Mozgássérültek Egyesülete 130
72. Baktói Életmód és Szabadidősport Egyesület 220
73. Balatoni Rádiós Mentőközpont Alapítvány 90
74. Baltazár Színház Alapítvány 90
75. Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesülete 150
76. BAZ megyei Sclerosis Multiplex Társaság 170
77. Békés Megyei Epilepsziával Élők Egyesülete 90
78. Békés megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete 90
79. Belszervi Betegek Rokkantak Kunsági Egyesülete (BEROKE) 200
80. Belszervi Betegek Rokkantak Margaréta Egyesülete 90
81. Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg Gyermekekért Misszió Egyesület 320
82. Biosziget Rehabilitációs Alapítvány 90
83. Bóbita Alapítvány 270
84. Bóbita Habilitációs Egyesület 90
85. Boglári Gyermekjóléti és Családsegítő Alapítvány 90
86. Boldog Gizella Alapítvány 90
87. Boldogasszony Háza Alapítvány 90
88. Budapest-Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány 90
89. Budapesti Szabadidősport Szövetség 200
90. Civic International - Nemzetközi Polgári Liga 150
91. Civitan Club Budapest - Help Egyesület 90
92. Club Felicia Egyesület 90
93. Cordelia Alapítvány a szervezett erőszak áldozataiért 90
94. Családalapítók Egyesülete 90
95. Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány 90
96. Csecsemőket és kisgyermekeket befogadó otthonok Országos Szövetsége 170
97. Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítvány 370
98. Csontvelődonor Egyesület 130
99. Csökkent Munkaképességűek és Rokkantnyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 220
100. Cukorbetegek Egyesülete, Szentes 90
101. Daganatos Betegekért Dél-Budán Alapítvány 90
102. Debrecen Menhely Alapítvány 170
103. Debreceni Jóga Egyesület 130
104. Debreceni Nyugdíjasok Egyesülete 170
105. 313XDélUtán az Idős Emberek Segélyvonala 130
106. DIALIZIS Művesekezeltekért Alapítvány 130
107. Diósberényi Teleház Egyesület 90
108. Diótörés Alapítvány 560
109. Dohányzás vagy Egészség Egyesület 90
110. Dr. Hun Nándor Egészségileg hátrányos helyzetű nyugdíjasok Egyesülete 90
111. Dr. Meggyes Pro Vobis Alapítvány 420
112. Drog Stop Budapest Egyesület 370
113. Drogambulancia Alapítvány 90
114. EGALITÁS Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány 130
115. Egészség Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület 170
116. Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány 170
117. Egészséges Magyarországért Egyesület 90
118. Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 270
119. Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata Egyesület 150
120. Egészségforrás Alapítvány 130
121. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum 250
122. Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány 130
123. Egy Ház Alapítvány Hajléktalan Gondozási Központ Nappali Melegedő 130
124. Egymást Segítő Egyesület 90
125. Együtt a daganatos gyermekekért Alapítvány 90
126. Együtt-Egymásért a Fiatalokkal Mozgáskorlátozottak Egyesülete 90
127. Elesett Öregekért Alapítvány 220
128. ÉLET Alapítvány - Budapesti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 90
129. Életért, a Földért, az Egészségért Alapítvány (ÉFE) 170
130. Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány 90
131. Életfa Segítőszolgálat Egyesület 90
132. Életreform Egyesület 150
133. Életrevaló Karitatív Egyesület 90
134. Életút Alapítvány, Nyíregyháza 170
135. Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért 130
136. Értelmi Sérültek Victoria Egyesülete 90
137. Értük Baráti Társaság 90
138. Értünk-Magunkért-Velünk Mozgássérültekért Közhasznú Alapítvány 90
139. Erzsébet Hospice Alapítvány 170
140. Esélyegyenlőség Alapítvány 90
141. EsErnyő Alapítvány 90
142. Esőemberekért Egyesület 90
143. Észak és Nyugat Dunántúli Hajléktalan és Utcai Szolgálatok Tagjainak Regionális Egyesülete 90
144. Észak-Kelet Magyarországi Hajléktalan és Utcai Szolgálatok Tagjainak Egyesülete 130
145. Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesülete 90
146. Észak-Magyarországi és Budapesti ASB Szamaritánus Egészségügyi és Házi Szociális Gondozó Szolgálat Egyesület 170
147. Eszter Alapítvány 760
148. Esztergomi Szent Jakab Alapítvány 90
149. Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány, Budapest 90
150. Európai Nők Szövetsége 170
151. Fabini Teofil János Alapítvány a gyengénlátó és szembeteg gyermekek gyógyításáért és megsegítéséért 90
152. Fact Alapítvány 170
153. Familia Családsegítő Alapítvány 140
154. Fehér Bot Alapítvány, Hajdúdorog 90
155. Fejér Megyei Osteoporosis Klub 170
156. Felkarolva Közhasznú Alapítvány 90
157. Félúton Alapítvány 370
158. Fénysugár Alapítvány 170
159. FÉNYSUGÁR Fejér Megyei Metálhigiénés Betegek Egyesülete 90
160. Forrás-Bogács Alapítvány 50
161. Garai Ház Alapítvány 270
162. Gólya Gyermekmentő Alapítvány 130
163. Gólyahír Egyesület 90
164. Gondoskodás Alapítvány, Mezőkövesd 320
165. Gondviselő Alapítvány 170
166. Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány 90
167. Gyermekek a Gyermekek Egészségéért Alapítvány 90
168. Gyermekszív 2000 Alapítvány 170
169. Gyógyfoglalkoztatók Országos Egyesülete 90
170. Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány 50
171. Gyöngyház Egyesület 470
172. Győr-Moson-Sopron Megyei Anima Mentálhigiénés Egyesület 90
173. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Egyesülete 50
174. Hajdú-Bihar Megyei Gyermekszemgondozás Alapítvány 90
175. Hajdúsági Diabetesz Egyesület 130
176. Hajléktalanok a Hajléktalanokért Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület 170
177. Halmozottan Sérült Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 90
178. Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége 230
179. Handicap Mozgássérültek Önsegélyező Alapítvány 90
180. Háttér Baráti Társaság a Melegekért 90
181. Havasi Gyopár Közhasznú Alapítvány 90
182. Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány 370
183. Héra Egyesület 170
184. Heves Megyei Vesebetegek és Szervátültetettek Egyesülete 130
185. Hit és Élet Alapítvány 90
186. Hospice Szeretetszolgálat Alapítvány 90
187. Human Agape Alapítvány 90
188. HUMÁN-REHAB Kiemelkedően Közhasznú Egyesület 130
189. Humán Szolgáltató Egyesület 90
190. Idősek Otthonáért Alapítvány 90
191. Idősekért Otthonukban Alapítvány 130
192. Immánuel Alapítvány 270
193. Integra Alapítvány 90
194. Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiénés Alapítvány 90
195. Ispita Alapítvány 130
196. IV. Béla Alapítvány 90
197. IVF Medical Alapítvány 130
198. Játszóház Foglalkoztató Alapítvány 170
199. Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetsége 90
200. Jobb Jövő Egyesület 270
201. Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 90
202. Józsefvárosi Kosárlabda Club 130
203. Kádas György Alapítvány 170
204. Kaláka Felkészítő Otthon Alapítvány 90
205. Kállfo Jóléti Szolgálat Alapítvány 90
206. Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány 170
207. Kapaszkodó Alapítvány 90
208. Kelet Karitász Alapítvány 90
209. Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány 370
210. Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 170
211. Keresztényekért Alapítvány 130
212. Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 170
213. Kontroll-Fit Rekreációs Sportegyesület 270
214. Konzultáció Alapítvány 90
215. Kortárs Segítő Szolgálat Egyesület 90
216. Kortársoktatók Pécsi Egyesülete 90
217. Közhasznú Egyesület az Asztmás és Allergiás Gyermekekért 90
218. Krajczáros Alapítvány 170
219. Krónikus betegek, rokkantak Egyesületeinek Országos Szövetsége „BEROE” 270
220. Külsőjózsefvárosi Református Diakóniai Alapítvány 170
221. Laktóz Érzékenyek Társasága 370
222. LÁNC Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége 630
223. Látássérült Cseppkő Országos Egyesület 170
224. Látó-tér Alapítvány 90
225. Légúti Allergiás Betegek Békés Megyei Egyesülete 90
226. Lélegzet Alapítvány Miskolc 90
227. Lélek-hang Egyesület 90
228. Lelki Egészségvédő Alapítvány 90
229. Lenti és Környéke Egészségéért Alapítvány 220
230. Létavértesi Fitness és Szabadidősport Egyesület 270
231. Létminimum Alatt Élők Társasága Országos Érdekképviselet, Budapest 120
232. Liga az Agyi Érbetegségek Ellen 130
233. Liget Alapítvány 170
234. Lions-Fonyód: „Szolgálunk” Alapítvány 90
235. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 470
236. Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház 370
237. Lovasterápia a Fogyatékos Gyermekekért 90
238. Magyar Ápolási Egyesület 170
239. Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete 220
240. Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége 760
241. Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete 90
242. Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 370
243. Magyar Egészségügyi Társaság 370
244. Magyar Gyermek AIDS Alapítvány 90
245. Magyar Gyermek és Ifjúsági Lelkisegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 170
246. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 90
247. Magyar Gyógytornászok Társasága 130
248. Magyar Hemofília Egyesület 470
249. Magyar Hospice Alapítvány 90
250. Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 370
251. Magyar ILCO Alapítvány 170
252. Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület 270
253. Magyar Kékkereszt Egyesület 270
254. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 270
255. Magyar Mentálhigiénés Szövetség 470
256. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 370
257. Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 760
258. Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság 90
259. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület 90
260. Magyar Rett Szindróma Alapítvány 90
261. Magyar Reumabetegek Egyesülete 90
262. Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány 90
263. Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 90
264. Magyar Szív Egyesület, Budapest 370
265. Magyar Szív Egyesület, Debrecen 170
266. Magyar Védőnők Egyesülete 470
267. Magyarországi PKU Egyesület 420
268. MAGYARSÁGMENTÉSI-MISSZIÓ Alapítvány 90
269. Magzatburok Alapítvány 90
270. Magzatvédő Társaság 270
271. Marcali Naturál Testépítő Egyesület 90
272. Mátrix Szenvedélybetegek Hozzátartozói Egyesülete 370
273. Pátyi Málta Ház Alapítvány, mint Kiemelten Közhasznú Szervezet 170
274. Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 90
275. Megbékélés Szociális Otthon Alapítvány 90
276. Menedék Alapítvány, Budapest 170
277. Mentál Szanatórium Alapítvány 170
278. Mentalhigiénés Egyesület, Berettyóújfalu 90
279. MÉRFÖLDKŐ Egyesület 270
280. Mezőgazdasági Nyugdíjasok Klubjainak BKKM-i Szervezete 90
281. Minőségi Időskorért Legjobb Ismeretekkel Egyesület 90
282. Mohács és Környéke Önsegélyző Csoportja és Érdekegyeztető Szövetsége 170
283. Molnár Gábor Műhely Alapítvány 90
284. Mosdósi Kórház Műszerfejlesztési Alapítvány 90
285. Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 600
286. Mozdulat a Mozgásszervi Betegekért Alapítvány 90
287. Mózeskosár Egyesület az Örökbefogadó Családokért 170
288. Mozgásfogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye 90
289. Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete 170
290. Mű-Szívbillentyűvel Élők Baráti Köre 270
291. Nagy Szent Bernát Szövetség (Egyesület) 90
292. Nagycsaládosok Egyesülete, Szolnok 90
293. Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete 90
294. Nagykarácsonyi Nagycsaládosok Csupaszív Egyesület 90
295. Nagykereki Fáklya Alapítvány 50
296. Naplemente Alapítvány 90
297. Nephrocentrum Alapítvány 90
298. Nonprofit Alapítvány 270
299. Nyugat-dunántúli Daganatos Betegekért Alapítvány 270
300. Nyugdíjasok Egészségmegőrző Országos Szövetsége 220
301. Nyugdíjasok Háza Alapítvány 130
302. Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége, Kecskemét 130
303. Oltalom Karitatív Egyesület 540
304. Orosházi Otthonápolási Szolgálat Közhasznú Alapítvány 90
305. Országos Cisztás Fibrózis Egyesület 370
306. Országos Dohányfüstmentes Egyesület 370
307. Országos Traumatológiai Intézet Orvosai a Tudományért és Továbbképzésért 170
308. Ózdi Krízis Alapítvány 320
309. Ózdi Szívbetegek Klubja - Egyesület 90
310. Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány 130
311. Őssejt - az immunológiai és csontvelő betegek jobb immundiagnosztikájáért 90
312. Összjáték Család és Kapcsolati Műhely 90
313. Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület 170
314. Paraaqua Alapítvány a Gyermekek Fejlesztéséért 130
315. Pécs Baranya megyei Diabétesz Szövetség 90
316. Pécs Minaret Lions Klub 90
317. Pécs-Baranyai Hallássérültek Érdekvédelmi Egyesülete 90
318. Pécs-Baranyai Orvosclub 370
319. Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány 270
320. Periféria Egyesület 90
321. Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány 270
322. PLUSS, a Magyarországi HIV-Pozitívokat Segítő Egyesület 170
323. Porrog és Környéke Egészség Egyesület 90
324. Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére 130
325. PRIMA Egyesület 90
326. Pro Sanitate Közhasznú Alapítvány 170
327. Provita Segítő Szolgálat 90
328. Rapiditás Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Hallássérültek Szervezete 220
329. Regionális Életmód, Egészség Alapítvány 220
330. Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 170
331. Röjtökmuzsaj Községi Sportegyesület 220
332. S.O.S. Egyesület a Szenvedélybetegekért 170
333. S.O.S. Krízis Alapítvány 170
334. S.O.S. Telefonos Lelkisegély Alapítvány 90
335. SAMARITÁNUS Alapítvány 50
336. Sarkad és Vidéke Áfész Nyugdíjas Egyesület 90
337. Sarkad Város Nyugdíjas Egyesülete 220
338. Sarkadkeresztúri Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 50
339. Sebzett Fényesség Alapítvány 90
340. Segítő Kezek Idősek Otthona Gyulai Alapítványa 90
341. Segítő Szeretet Alapítvány 270
342. Sérült Gyermekekért Alapítvány 90
343. Siket-Vakok Országos Egyesülete 170
344. SOFT („Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat! ”) Alapítvány 270
345. Somogy Megyei Drogprevenciós Egyesület és Rehabilitációs Intézet 270
346. SOS Tini Telefonos Alapítvány 90
347. Sport és Szocializáció Alapítvány 90
348. Stabilitás Daganatos Betegek Rehabilitációs Alapítványa 90
349. Súlyosan Mozgássérültek BETHESDA Segélyező Alapítvány 90
350. Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány 100
351. Sürgősségi Betegellátó Osztályok Magyarországi Egyesülete 90
352. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége 270
353. Szalmaszál a Hajléktalanokért Közhasznú Alapítvány 90
354. Szamaritánusok Magyarországi Szövetsége - ASU 270
355. Szeged Bécsi Körúti Nyugdíjas Klub 130
356. Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 130
357. Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 90
358. Szegedi Tini-Telefon Lelkisegélyszolgálat Egyesület 90
359. Székesfehérvári Regionális Nagycsaládosok Egyesülete 90
360. Szembetegek Országos Egyesülete 270
361. Szent Adalbert Misszió Alapítvány 90
362. Szent Cirill és Method Alapítvány 130
363. Szent István Szeretet Szolgálata 130
364. Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület 90
365. Szerencsi Rászorultakért Alapítvány 170
366. Szeretet Alapítvány 90
367. Szeretet-Közösség Alapítvány 180
368. Szervátültetettek Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 130
369. SZISZIFUSZ Szociális Alapítvány 270
370. Szív- és Érbetegek Rehabilitációjáért Alapítvány, Debrecen 90
371. Szív és Érbetegek Rehabilitációs Egyesülete 320
372. SZÍVESHÁZ Szív és Érbetegek Egyesülete 90
373. Szociális és Rehabilitációs Alapítvány 90
374. Szociális Szakmai Szövetség 540
375. Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány 370
376. TÁMASZ Debrecen Közhasznú Egyesület 90
377. TÁMASZ Egyesület, Szeged 90
378. Társadalomtudományi és Művészeti Közhasznú Egyesület 170
379. Tégy a Pető Intézet Gyermekeiért Alapítvány 270
380. Test-esély Sportegyesület 90
381. Tiszta Forrás Alapítvány 130
382. Tolna megyei Kékkereszt Egyesület 90
383. Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 90
384. Transzplantáltak Északkelet-magyarországi Egyesülete 90
385. Tunyogi Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért 90
386. Új Ezredév Alapítvány 90
387. United Way Kiskunfélegyháza Alapítvány 50
388. Utcai Szociális Segítők Egyesülete 470
389. Változz a Világgal Alapítvány 470
390. Vas Megyei Szív Egyesület 170
391. Vasutasok a Betegekért Alapítvány 90
392. Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete 90
393. Védőháló Közhasznú Egyesület 90
394. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 760
395. Vesebetegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közhasznú Egyesülete 90
396. Vesebetegek Somogy Megyei Egyesület 130
397. Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 90
398. VITALIS Életvédők és Egészségőrzők Egyesülete 90
399. Vitulus Egyesület 90
400. Vizus Alapítvány a látássérültekért 90
401. XL-Klub Egyesület 90
402. Zalai Mentálhigiénés Egyesület 90
403. Zöldkereszt Közérdekű Közhasznú Egyesület 270
Összesen 67 410
II. Gyermek- és ifjúsági szervezetek, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, illetve érdekképviseletet ellátó szervezetek, oktatási tevékenységet végző szervezetek
1. „Alba Kör” Erőszakmentes Mozgalom a Békéért 170
2. „Beszélj Velem” Alapítvány 470
3. „Debreceni Magiszter” Alapítvány 90
4. „Ébred A Tábor” Alapítvány 90
5. „Edzett Ifjúságért” Kulturális, Faluvédő Szabadidőklub-Körzeti Sportegyesület 130
6. „Élet másokért” Egyesület 170
7. „Fényes Szellők” Magyar Kollégiumi Társaság 90
8. „Gyémánt” Család és Gyermekvédő Egyesület 170
9. „Gyermekekért” Alapítvány 170
10. „Győzelemért Simon Gyerekfoci” Alapítvány 90
11. „Határokon Túli Magyar Ifjúságért” Alapítvány 90
12. „Jövődért” Alapítvány 90
13. „Képpel-Jellel” Beszédképtelen Mozgássérültek Szülői Egyesülete 90
14. „Kerekperec” Diákokért Közéleti és Kulturális Egyesület 90
15. „Kikelet” Képzési Kötelezett és Korai Fejlesztésben Részesülő Gyerekek Szüleinek Egyesülete 270
16. „Martonfalvi Lurkók” Alapítvány 90
17. „Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete 170
18. „Sas-Vár” Sport Kultúr és Ifjúságnevelő Egyesület 230
19. „Segítő Kezek” a Sérült Gyermekekért Egyesület 540
20. „Szemünk Fénye” Alapítvány 350
21. „Szemünk Fénye” Nagycsaládosok Üllői Egyesülete 130
22. „Szentannai Sámuel” Alapítvány Karcag Mezőgazdasági Szakközépiskola 220
23. „Török Sándor” Waldorf Pedagógiai Alapítvány 90
24. „Válaszd az Életet” Alapítvány 170
25. A Debreceni Csecsemőotthonért Alapítvány 90
26. A Fiatalok Idegen Nyelv- és Szakmai Továbbképzéséért Alapítvány 110
27. A Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért Alapítvány 200
28. A Keresztény Magyar Ifjúságért Alapítvány 330
29. A Keresztény Nevelésért Alapítvány 90
30. Adjutorium Kiemelten Közhasznú Alapítvány 90
31. Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület 170
32. Amrita OBK Egyesület 90
33. Anna Örök Alapítvány 370
34. Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány 270
35. Ásotthalmi Gyermekekért Alapítvány 90
36. Autista Gyermekekért Egyesület 90
37. Autisták Érdekvédelmi Egyesülete 230
38. Az Avasi Gimnázium Diákjaiért Alapítvány 90
39. Az Avasi Gimnázium Jövőjéért Alapítvány 130
40. Bekecsi Gyermekekért Alapítvány 130
41. Békés Megyei Diáksport Tanács 90
42. Biztos Pont Ifjúsági Egyesület 540
43. Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért Alapítvány 370
44. Borostyánvirág Alapítvány 130
45. Budapesti Egyetemi Lelkészség Alapítvány 90
46. Club 20 Ifjúsági Szervezet, Sopron 670
47. Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány 90
48. Családok a Családért Házas- és Családpedagógiai Egyesület 170
49. Csereháti Romák Független Érdekvédelmi Szövetsége 130
50. Cserkészek az Ifjúságért Alapítvány 143
51. Csillebérci Okosodó Egyesület 470
52. Csurgói I. sz. Tagóvoda Gyermekeiért Alapítvány 130
53. Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 270
54. Debreceni Biológus Hallgatók Egyesülete 90
55. Debreceni Szülők Egyesülete a Gyermekekért 270
56. Dél-magyarországi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 220
57. Dél-Nyírségi Kulturális és Ifjúsági Egyesület 370
58. Dél-Pannon Fiatalok Európáért Egyesülete 270
59. Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezete 170
60. DÉMOSZTHENÉSZ Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 170
61. Dévaványai Református Elemi Iskolai Alapítvány 170
62. Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE) 470
63. Don Bosco Egyesület 90
64. Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület 90
65. Dunántúli Egyetemisták Kulturális Közössége 130
66. Ebesi Gyermekekért Alapítvány 90
67. Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány 90
68. Egri Autista Alapítvány 170
69. Egy Ház Alapítvány Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 220
70. Elán Kulturális Egyesület 170
71. Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány 90
72. Endresz Gyögy Sportrepülő Egyesület 130
73. Eötvös József Alapítvány 170
74. Eötvös József Ifjúsági Egyesület 270
75. Erdei Iskola Alapítvány 90
76. Értékmentő Fiatalok Egyesülete 270
77. Európa Jövője Egyesület 370
78. Európai Cserkészek Magyar Szövetsége 530
  Vissza az oldal tetejére