Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.13.)

84/2001. (XII. 13.) OGY határozat

az Európai Megállapodás 62. cikk (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő társulási tanácsi határozat elfogadásáról * 

Az Országgyűlés

1. egyetért az Európai Megállapodás 62. cikk (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő társulási tanácsi határozat létrehozásával;

2. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a társulási tanácsi határozatot fogadja el;

3. felkéri a Kormányt, hogy a határozat elfogadását követően annak törvényi kihirdetése érdekében törvényjavaslatát nyújtsa be az Országgyűlésnek.


  Vissza az oldal tetejére