Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.21.)

91/2001. (XII. 21.) OGY határozat

az Egyesült Nemzetek Montego Bayben, 1982. december 10-én aláírásra megnyitott Tengerjogi Egyezménye megerősítéséről, valamint XI. Részének végrehajtásával kapcsolatos, New Yorkban, 1994. július 24-én aláírásra megnyitott Megállapodáshoz történő csatlakozásról * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti az Egyesült Nemzetek Montego Bayben, 1982. december 10-én aláírásra megnyitott Tengerjogi Egyezményét;

2. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság csatlakozzék az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye XI. Részének végrehajtásával kapcsolatos, New Yorkban, 1994. július 24-én aláírásra megnyitott Megállapodáshoz;

3. felkéri a köztársasági elnököt az Egyezmény megerősítését, valamint a Megállapodáshoz történő csatlakozást tartalmazó okirat kiállítására;

4. felkéri a külügyminisztert, hogy az Egyezmény megerősítését, a Megállapodáshoz történő csatlakozást, valamint a következő szövegű nyilatkozatot tartalmazó okiratot helyezze letétbe az ENSZ Főtitkáránál:

„Az Egyezmény 287. Cikkével összhangban a Magyar Köztársaság a jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő viták alábbi rendezési módjai közül választ a következő sorrendben:

1. Nemzetközi Tengerjogi Bíróság,

2. Az ENSZ Nemzetközi Bírósága,

3. A VIII. számú Függelékkel összhangban megalakított Eseti Választott Bíróság ezen Függelék 1. pontjában meghatározott valamennyi vitafajta tekintetében.”

5. felkéri a külügyminisztert, hogy az Egyezmény és a Megállapodás, a Magyar Köztársaság tekintetében történő hatálybalépését követően, azok kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot az Országgyűléshez benyújtsa.


  Vissza az oldal tetejére