Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.21.)

92/2001. (XII. 21.) OGY határozat

az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdekében létrejött Megállapodáshoz történő csatlakozásról * 

Az Országgyűlés

1. elhatározza a Magyar Köztársaság csatlakozását az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdekében létrejött Megállapodáshoz;

2. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy az 1. pontban említett okmányra vonatkozóan a Magyar Köztársaság csatlakozási okiratát adja ki;

3. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a csatlakozási okiratot az Európa Tanács Főtitkáránál letétbe helyezze;

4. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a csatlakozási okiratnak az Európa Tanács Főtitkáránál történő letétbe helyezésekor a Magyar Köztársaság nevében a határozat mellékletében meghatározott nyilatkozatokat megtegye.

Melléklet a 92/2001. (XII. 21.) OGY határozathoz

Nyilatkozatok:

A Megállapodás 3. Cikkének (6) bekezdéséhez:

„A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 3. Cikkének (6) bekezdése értelmében nem fogja alkalmazni a 3. Cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltakat.”

A Megállapodás 17. Cikkéhez:

„A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 17. Cikkének (1) bekezdése szerinti illetékes hatóság: az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja.

A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Megállapodás 17. Cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes központi hatóság: a Legfőbb Ügyészség.”

A Megállapodás 19. Cikkének (3) bekezdéséhez:

„A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy amennyiben a megkeresések és az egyéb kapcsolattartást biztosító okmányok nem magyar nyelven vagy az Európa Tanács hivatalos nyelveinek egyikén készültek, ahhoz magyar, angol vagy francia nyelvek valamelyikére történő fordítást kell csatolni.”


  Vissza az oldal tetejére