Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.21.)

102/2001. (XII. 21.) OGY határozat

a harcászati repülő erők fejlesztéséről * 

Az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében a harcászati repülő erők fejlesztéséről az alábbi határozatot hozza:

1. Egyetért azzal, hogy a Magyar Honvédség részére 14 darab nyugati típusú, a NATO követelményeit is kielégítő, többcélú harcászati repülőgép kerüljön bérlésre, az azok üzemeltetéséhez, alkalmazásához és fenntartásához szükséges fegyverzet, eszköz, anyag és szolgáltatás beszerzésével, illetve bérlésével együtt.

2. Felhatalmazza a Kormányt, hogy a harcászati repülő erők fejlesztési programjának megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

3. Felhívja a Kormányt, hogy a repülőgépek szolgálatba állításának befejezéséig évente - az adott év zárszámadási törvényével egy időben - tájékoztassa az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságát a program végrehajtásának helyzetéről.


  Vissza az oldal tetejére