Időállapot: közlönyállapot (2003.III.4.)

2003. évi VII. törvény

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról * 

1. § (1) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kövt.) mellékletének

a) 1. BUDAPEST részében a II. kerülethez tartozó felsorolásban a „Pesthidegkút, Templom utca 12. - volt Klebelsberg-kastély - 54281, 54282/1, 54282/2, 54283” szövegrész helyébe a „Pesthidegkút, Templom utca 12. - volt Klebelsberg-kastély - 54281” szövegrész lép,

b) 9. HAJDÚ-BIHAR MEGYE részében a „DEBRECEN, Egyetem tér 1. - Kossuth Lajos Tudományegyetem - 22246” szövegrész helyébe a „DEBRECEN, Egyetem tér 1. - Kossuth Lajos Tudományegyetem - 22246/1” szövegrész lép,

c) 12. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE részében a „KOMÁROM, erődrendszer - Igmándi erőd, Monostori erőd - 1171, 1948” szövegrész helyébe „KOMÁROM, erődrendszer - Csillag erőd, Igmándi erőd, Monostori erőd - 803, 1171, 1948” szövegrész lép.

(2) A Kövt. mellékletének 1. BUDAPEST részében a VIII. kerülethez tartozó felsorolás kiegészül a „Múzeum utca 7. - Hadik palota - 36565” szövegrésszel.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Kövt. 63. § (4) bekezdésének d) pontja, 97. §-ának (1) bekezdése és 97. §-ának (2) bekezdésében az „és szakhatósági” szövegrész.


  Vissza az oldal tetejére