Időállapot: közlönyállapot (2003.III.4.)

2003. évi VIII. törvény

egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről * 

1. § Az e törvény 1. számú mellékletében felsorolt törvények e törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik.

2. § Az e törvény 2. számú mellékletében felsorolt törvények és törvényerejű rendeletek e törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik hónap első napján hatályát veszti.

1. számú melléklet a 2003. évi VIII. törvényhez

Az 1. § alapján hatályát veszti

1989. évi IV. törvény A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény módosításáról
1989. évi XLII. törvény Az Alkotmány módosításával összefüggésben egyes törvények módosításáról
1990. évi XXXI. törvény A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény módosításáról
1990. évi XLV. törvény Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról
1990. évi LXXXV. törvény A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény és a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
1990. évi LXXXIII. törvény A helyi önkormányzatok megalakulásával összefüggő kiegészítő és átmeneti szabályokról
1992. évi XLVI. törvény Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról
1996. évi LXXI. törvény A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról
1998. évi I. törvény Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról

2. számú melléklet a 2003. évi VIII. törvényhez

A 2. § alapján hatályát veszti

I. Törvények

1987. évi IX. törvény Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény módosításáról
1987. évi XII. törvény Az 1960 előtt kibocsátott jogszabályok rendezéséről
1988. évi XIV. törvény Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény módosításáról
1989. évi X. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról
1989. évi XII. törvény Joszif Visszárionovics Sztálin generalisszimusz emlékének megörökítéséről szóló 1953. évi I. törvény hatályon kívül helyezéséről
1989. évi XXIII. törvény A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
1990. évi XIII. törvény A Büntető Törvénykönyv módosításáról
1990. évi XIV. törvény Az alkoholisták bíróság által elrendelt intézeti gyógykezelésének megszüntetéséről
1990. évi LXVIII. törvény A kormányzati munkamegosztás megváltozásával összefüggésben egyes törvények módosításáról
1990. évi LXXI. törvény Az állami vállalatokra vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról
1990. évi LXXIII. törvény Az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról
1990. évi LXXIX. törvény Az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény módosításáról
1990. évi LXXXIX. törvény Az egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról szóló 1990. évi XXII. törvény módosításáról
1991. évi V. törvény A közkegyelem gyakorlásáról
1991. évi VI. törvény A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról
1991. évi IX. törvény A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény módosításáról
1991. évi X. törvény A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról
1991. évi XV. törvény A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról
1991. évi XXII. törvény A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról
1991. évi XXVII. törvény A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról
1991. évi XXXV. törvény A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Alapokmányának, valamint a KGST jogképességéről, kiváltságairól és mentességeiről szóló Egyezmény hatályon kívül helyezéséről
1991. évi XXXVII. törvény A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról
1991. évi XLVI. törvény A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról és egyéb rendelkezésekről
1991. évi XLVII. törvény A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról, valamint az önkormányzatok normatív állami hozzájárulásából az állami költségvetésbe visszafizetésre kerülő összeg felhasználásáról
1991. évi L. törvény A tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról
1991. évi LI. törvény Az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény módosításáról
1991. évi LII. törvény A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, 1990. évi CIV. törvény módosításáról szóló 1991. évi XXXVII. törvény módosításáról
1991. évi LIII. törvény A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, 1990. évi CIV. törvény módosításáról
1991. évi LXVI. törvény A szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról
1992. évi VII. törvény A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a kettős állampolgárság eseteinek megoldásáról és megelőzéséről Bukarestben, 1979. július 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1980. évi 2. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1992. évi VIII. törvény A Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Szófiában, 1958. június 27-én aláírt Egyezmény kihirdetésére vonatkozó 1959. évi 27. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1992. évi IX. törvény A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról és kiegészítéséről
1992. évi XII. törvény A kisajátítással összefüggő jogszabályok egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
1992. évi XIV. törvény A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény módosításáról
1992. évi XIX. törvény A Bolgár Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román Szocialista Köztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Moszkvában, 1969. február 27-én aláírt, a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ alapításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1970. évi 11. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1992. évi XXXIV. törvény A helyi önkormányzatok 1992. évi kiegészítő céltámogatásáról
1992. évi XXXVII. törvény Az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény módosításáról
1992. évi XL. törvény A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről Budapesten, 1977. évi szeptember hó 16. napján aláírt Szerződést kihirdető 1978. évi 17. törvényerejű rendelet, valamint a Szerződés módosításáról Prágában, 1983. évi október hó 10. napján aláírt Jegyzőkönyvet kihirdető 1984. évi 6. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1992. évi XLIII. törvény A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény módosításáról
1992. évi LVIII. törvény A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
1992. évi LXII. törvény A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésének végrehajtásáról
1992. évi LXIV. törvény A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény, a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
1992. évi LXX. törvény A Magyar Köztársaság 1992. évi pótköltségvetéséről
1992. évi LXXXIII. törvény Egyes elkülönített állami pénzalapokról
1992. évi LXXXV. törvény Az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény módosításáról
1993. évi XXIX. törvény A Magyar Tanácsköztársaság emlékének törvénybe iktatásáról szóló 1959. évi II. törvény hatályon kívül helyezéséről
1993. évi XXX. törvény „A magyar nép felszabadulása történelmi jelentőségének törvénybe iktatásáról” szóló 1965. évi II. törvény hatályon kívül helyezéséről
1993. évi XLIV. törvény A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosításáról
1993. évi LIII. törvény A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény és a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról
1993. évi LIV. törvény Az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 1992. évi LV. törvény módosításáról
1993. évi LXIX. törvény A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
1993. évi LXXII. törvény A Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről
1993. évi LXXXV. törvény A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
1993. évi LXXXVII. törvény A helyi önkormányzatok 1993. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a felülvizsgált kórházrekonstrukciókról
1993. évi XCVIII. törvény A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról
1994. évi XIII. törvény Egyes nemzetközi tartozások ellentételeként beérkező szállítások pénzügyi elszámolásáról
1994. évi XV. törvény Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosításáról
1994. évi XXI. törvény Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
1994. évi XXVI. törvény A helyi önkormányzatok 1994. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény kiegészítéséről
1994. évi XXIX. törvény Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
1994. évi XXX. törvény Az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény módosításáról
1994. évi XXXII. törvény A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról
1994. évi LXX. törvény Az „EXPO ’96 Budapest” nemzetközi szakkiállítás megrendezésének lemondásáról
1994. évi XCIX. törvény A Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság között a kereskedelem akadályainak kölcsönös megszüntetéséről szóló, 1974. május 2-án aláírt megállapodás és az azt kihirdető, az 1982. évi 12. törvényerejű rendelettel módosított 1975. évi 5. törvényerejű rendelet, valamint a Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság közötti, a Harmonizált Rendszer 1-24. fejezetébe tartozó termékekre alkalmazandó elbánásról szóló Jegyzőkönyv és az azt kihirdető 1994. évi VIII. törvény hatályon kívül helyezéséről
1994. évi CIII. törvény A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
1995. évi VIII. törvény A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1967. évi szeptember hó 22. napján kötött állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 8. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1995. évi IX. törvény A Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Budapesten, 1961. július 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 4. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1995. évi X. törvény A Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között a kettős állampolgárság kérdéseinek rendezéséről Ulánbátorban, az 1977. évi augusztus hó 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 5. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1995. évi XIX. törvény A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
1995. évi XXII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
1995. évi XXVI. törvény Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról
1995. évi XXXVI. törvény A gazdasági és tudományos-műszaki együttműködési kapcsolatokból származó polgári jogi jogviták választottbírósági elbírálásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 23. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1995. évi XLIII. törvény A helyi önkormányzatok 1995. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
1995. évi LIX. törvény A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
1995. évi LXIX. törvény Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról
1995. évi CIII. törvény A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
1996. évi XVI. törvény A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról
1996. évi XXVII. törvény Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
1996. évi LI. törvény A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról
1996. évi LXXIII. törvény A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovén Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló, Ljubljanában, 1992. október 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1996. évi LXXIV. törvény A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1990. évi XXX. törvény módosításáról
1996. évi CXXIII. törvény Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról
1997. évi VI. törvény A családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról
1997. évi IX. törvény A szőlő- és gyümölcstermesztésről, valamint a borgazdálkodásról szóló 1970. évi 36. törvényerejű rendelet módosításáról
1997. évi XXVIII. törvény A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
1997. évi XLVIII. törvény A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásával összefüggő egyes törvények módosításáról
1997. évi LXIII. törvény Az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi költségvetéséről
1997. évi LXXXIX. törvény A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról
1998. évi XVII. törvény A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról
1998. évi LXXXIII. törvény Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi költségvetéséről
1998. évi XCII. törvény Az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetéséről
1999. évi XXXVIII. törvény A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosításáról
1999. évi LXI. törvény Egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről
1999. évi LXXXVI. törvény Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról
1999. évi XCIV. törvény Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról
1999. évi XCVIII. törvény Az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi költségvetéséről
1999. évi CXXIII. törvény A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról
2000. évi LXXXV. törvény Egyes nemzetközi egyezményeket kihirdető törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről
2000. évi CVIII. törvény A kötelező gazdasági kamarai tagság megszűnésével összefüggő cégeljárásról
2000. évi CXX. törvény Az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról

II. Törvényerejű rendeletek

1950. évi 9. törvényerejű rendelet A felszabadulás 5. évfordulója alkalmából közkegyelem gyakorlása tárgyában
1953. évi 8. törvényerejű rendelet A mezőgazdasági növények kártevői és betegségei elleni védelemről Magyarország és Albánia között Tiranában, az 1952. évi február hó 26. napján kötött Egyezmény közzétételéről
1953. évi 11. törvényerejű rendelet A közkegyelem gyakorlásáról
1954. évi 15. törvényerejű rendelet Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete alkotmányáról
1955. évi 11. törvényerejű rendelet A ország határain kívül tartózkodó magyar állampolgárok tekintetében kegyelem gyakorlásáról
1956. évi 7. törvényerejű rendelet Az 1955. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról és a kegyelem kiterjesztéséről
1956. évi 27. törvényerejű rendelet Az 1956. évi október hó 23. napját követőleg külföldre távozott személyek közkegyelemben részesítéséről
1957. évi 19. törvényerejű rendelet Az 1956. évi október hó 23. napját követően nem anyakönyvvezető előtt kötött házasságokról
1958. évi 2. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Budapesten, 1957. augusztus 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
1958. évi 22. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a szovjet csapatoknak a Magyar Népköztársaság területén való ideiglenes tartózkodásával kapcsolatos ügyekben kölcsönösen nyújtandó jogsegély tárgyában Budapesten 1958. évi április hó 24. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
1959. évi 12. törvényerejű rendelet A részleges közkegyelem gyakorlásáról
1960. évi 10. törvényerejű rendelet A részleges közkegyelem gyakorlásáról és a közbiztonsági őrizet megszüntetéséről
1960. évi 15. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Budapesten, 1958. évi március hó 13. napján az állategészségügy terén történő együttműködésről kötött egyezmény, továbbá az állatok, állati termékek és a fertőző betegségek terjesztésére alkalmas tárgyak behozataláról, kiviteléről és átviteléről létrejött megállapodás kihirdetéséről
1962. évi 20. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1961. évi április hó 27. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
1963. évi 4. törvényerejű rendelet A közkegyelem gyakorlásáról
1964. évi 5. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között a vámegyüttműködés tárgyában Budapesten, az 1958. évi május hó 8. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1958. évi 30. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1964. évi 24. törvényerejű rendelet A Déli Vaspálya Társaság ügyében létrejött „Megegyezés”-ről szóló 1923. évi XXXVI. törvény hatályon kívül helyezéséről
1966. évi 19. törvényerejű rendelet A Genfben, 1949. évi szeptember hó 19. napján kelt, közúti közlekedési Egyezmény, valamint az ezeket kiegészítő Megállapodások, továbbá a Genfben 1957. évi december hó 13. napján kelt, az útjelzésekre vonatkozó európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 28. törvényerejű rendelet módosításáról
1966. évi 23. törvényerejű rendelet Az „INTERMETALL” Vaskohászati Együttműködési Szervezet létesítéséről szóló Egyezmény, valamint a Szervezet Alapszabályának kihirdetéséről
1966. évi 31. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság közötti, Ulánbátorban 1965. október 2-án aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződés kihirdetéséről
1967. évi 37. törvényerejű rendelet A Magyar Nemzeti Bank részvényeinek kicseréléséről
1967. évi 39. törvényerejű rendelet A polgári jog egyes szabályainak módosításáról
1968. évi 3. törvényerejű rendelet Az ipari termékek minőségének védelmével kapcsolatos egyes rendelkezésekről
1968. évi 6. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szerzői jogok kölcsönös védelme tárgyában Budapesten 1967. évi november hó 17. napján létrejött egyezmény kihirdetéséről
1968. évi 17. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség megszüntetéséről Budapesten 1967. január 23-án aláírt egyezmény kihirdetéséről
1970. évi 2. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a polgári légiszállításra vonatkozóan Budapesten, 1969. évi május hó 13. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1970. évi 7. törvényerejű rendelet A közkegyelem gyakorlásáról
1970. évi 40. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a növényvédelem terén való együttműködésről Budapesten, 1969. évi október hó 25. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
1971. évi 2. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény és az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
1971. évi 9. törvényerejű rendelet A népi ellenőrzésről szóló 1968. évi V. törvény módosításáról
1971. évi 16. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában Budapesten 1971. január 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
1971. évi 28. törvényerejű rendelet A Büntető Törvénykönyv módosításáról és kiegészítéséről
1972. évi 30. törvényerejű rendelet Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény és a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
1973. évi 14. törvényerejű rendelet A Büntető Törvénykönyv, valamint a szabálysértésekről szóló törvény módosításáról
1974. évi 15. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szerzői jogok kölcsönös védelmére Budapesten, az 1967. évi november hó 17. napján kötött és az 1968. évi 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezmény módosításának kihirdetéséről
1975. évi 7. törvényerejű rendelet A közkegyelem gyakorlásáról
1975. évi 25. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, a hivatalos és magáncélú utazásokra vonatkozó be- és kiutazási, valamint átutazási vízumkötelezettség megszüntetéséről Budapesten, 1967. november 1-jén aláírt egyezményt kihirdető 1968. évi 7. törvényerejű rendelet módosításáról
1978. évi 18. törvényerejű rendelet Az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges, Brüsszelben 1961. december 6-án kötött A. T. A.-igazolványról, valamint a kereskedelmi minták E. C. S. igazoló füzeteire vonatkozó, Brüsszelben 1956. március 1-jén megkötött és a Vámegyüttműködési Tanács ajánlására 1960. június 15-én módosított Vámegyezmények kihirdetéséről szóló 1966. évi 5. törvényerejű rendelet részleges hatályon kívül helyezéséről
1978. évi 21. törvényerejű rendelet A nők éjjeli munkájáról szóló 41. nemzetközi munkaügyi egyezményt kihirdető 1937. évi I. törvény hatályon kívül helyezéséről
1978. évi 30. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a vízumkényszer megszüntetéséről Bécsben, az 1978. évi július hó 5. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1979. évi 3. törvényerejű rendelet A mezőgazdasági és élelmezésügyi ágazathoz tartozó egyes hatáskörök módosításáról
1979. évi 22. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között Berlinben, az 1967. évi július hó 7. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1967. évi 31. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1980. évi 7. törvényerejű rendelet Az „Életbiztonság a tengeren” tárgyban Londonban, az 1960. évi június hó 17. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1970. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1980. évi 9. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a növényvédelem és a zárszolgálat terén való együttműködésről szóló egyezményt kihirdető 1969. évi 15. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1980. évi 11. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között Budapesten, az 1968. évi november hó 16. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 20. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1980. évi 13. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi november hó 16. napján aláírt tudományos és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 6. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1981. évi 6. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi október hó 31. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1970. évi 8. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1982. évi 9. törvényerejű rendelet A nemzetközi kiállításokról 1928. november 22-én kelt nemzetközi Egyezmény és módosítására 1948. május 10-én kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1961. évi 11. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1982. évi 12. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között a kereskedelem akadályainak kölcsönös megszüntetéséről Helsinkiben 1974. május 2-án aláírt, az 1975. évi 5. törvényerejű rendelettel kihirdetett megállapodás módosításáról
1982. évi 22. törvényerejű rendelet A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról
1982. évi 44. törvényerejű rendelet A képzőművészeti és iparművészeti alkotások, valamint dekorációs anyagok többszörösítésének és forgalomba hozatalának szabályozásáról szóló 1955. évi 12. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1983. évi 9. törvényerejű rendelet Egyes közlekedéssel összefüggő törvényerejű rendeletek módosításáról
1983. évi 12. törvényerejű rendelet A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása tárgyában kiadott 1979. évi 5. törvényerejű rendelet módosításáról
1984. évi 16. törvényerejű rendelet Az 1935. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által az öregség, rokkantság, halál esetére szóló biztosításban szerzett jogok fenntartására irányuló nemzetközi viszonosság létesítéséről tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény (48. sz.) becikkelyezéséről szóló 1937. évi XXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről
1984. évi 17. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a tehergépjárművel végzett árufuvarozás, valamint az ezzel kapcsolatos vámeljárás szabályozása tárgyában, Budapesten, 1962. évi február hó 9. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 17. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1984. évi 21. törvényerejű rendelet A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról
1984. évi 25. törvényerejű rendelet Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény módosításáról
1985. évi 3. törvényerejű rendelet A közkegyelem gyakorlásáról
1985. évi 7. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között az egyetemi tanulmányok és egyetemi fokozatok egyenértékűségéről szóló, Bécsben, 1983. március 8-án aláírt egyezmény kihirdetéséről
1985. évi 14. törvényerejű rendelet A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában részt vevő országok szervezetei között áruszállítások Általános Feltételei kihirdetéséről szóló 1979. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról
1986. évi 28. törvényerejű rendelet Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény módosításáról
1988. évi 20. törvényerejű rendelet Közkegyelem gyakorlásáról
1988. évi 27. törvényerejű rendelet A kincstárjegyről szóló 1987. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról
1989. évi 6. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről Pekingben, 1988. december 8-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

  Vissza az oldal tetejére