Időállapot: közlönyállapot (2003.III.7.)

2003. évi IX. törvény

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról * 

1. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 151. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E törvény 61. § (1) és 71. § (1) bekezdését a 2003. április 12-én megtartásra kerülő országos népszavazáson azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy szavazni 21 óráig lehet, és a szavazatszámláló bizottság elnöke a szavazóhelyiséget 21 órakor zárja be.”

2. § A Ve. e törvény 1. §-ával megállapított 151. § (3) bekezdésbe, valamint e törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére