Időállapot: közlönyállapot (2003.V.16.)

2003. évi XXVII. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény (a továbbiakban: Mftv.) 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi rendelkezésének számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) Ahol jogszabály a területfejlesztésért, területrendezésért, valamint az idegenforgalom ágazati irányításáért felelős minisztert, minisztériumot vagy - e feladatkör tekintetében - Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, Miniszterelnöki Hivatalt említ, ott a Kormány által kijelölt minisztert, minisztériumot kell érteni.”

2. § Az Mftv. 6. §-ában a „2. § a)-l) pontjában” szövegrész helyébe a „2. §-ban” szövegrész lép.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba; egyidejűleg az Mftv. 2. §-ának i) pontja a hatályát veszti.

(2) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság, valamint a Regionális Fejlesztési Holding Rt. tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszteren a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter helyett a Kormány által kijelölt minisztert kell érteni.


  Vissza az oldal tetejére