Időállapot: közlönyállapot (2003.VI.23.)

2003. évi XLI. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról * 

1. § Az 1990. évi XCIII. törvény 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„55. § Választottbírósági eljárásban az illeték az eljárás tárgya értékének 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 250 000 forint. Ha az eljárás értéke nem állapítható meg, az illeték 10 000 forint.”

2. § Ez a törvény a kihirdetés napjától számított 15. napon lép hatályba. A törvény rendelkezését a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére