Időállapot: közlönyállapot (2003.IX.23.)

2003. évi LXII. törvény

a gyermekgondozási segély melletti jövedelempótlék adó- és köztehermentességéről * 

1. § A 2000. január 1-je és 2002. március 7-e között gyermekgondozási segélyben részesült személyek számára a nyugellátások és egyéb ellátások kiegészítéséről szóló 26/1979. (VII. 21.) MT rendelet 20. §-a, illetve a gyermekgondozási segély melletti jövedelempótlék kifizetésének rendjéről szóló kormányrendelet alapján utólagosan folyósított jövedelempótlék nem minősül jövedelemnek, ezért mentes a személyi jövedelemadó és minden egyéb közteher alól.

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2003. január 1-jét követően folyósított, az 1. § szerinti jövedelempótlékra kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete 1. pontjának 1.1. alpontjában „a gyermekgondozási segéllyel járó jövedelempótlékot, valamint” szövegrész,

b) az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 1996. évi XXII. törvény 36. §-ának (5) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére