Időállapot: közlönyállapot (2003.XI.24.)

2003. évi XCVI. törvény

a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról * 

1. § A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 118. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„118. § (1) Vámmentes az ellenszolgáltatás nélkül érkező könyv, folyóirat, zenemű, levél, okmány és ügyirat, ideértve a posta, szállítmányozó, fuvarozó és utazási iroda részére ellenszolgáltatás nélkül érkező nemzetközi díjszabás és menetrendkönyv, továbbá az ellenszolgáltatás nélkül érkező külföldi autópályán felhasználásra kerülő matrica, valamint minden olyan eszköz, berendezés és készülék, amely a külföldi autópályadíjak, úthasználati díjak megfizetése érdekében kerül a gépjárműbe beszerelésre, illetve elhelyezésre.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére