Időállapot: közlönyállapot (2003.XI.27.)

2003. évi XCIX. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról * 

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„91. § Az 1998. november 16. és november 27. között, valamint az azt követően megválasztott közalkalmazotti tanácsok, illetve közalkalmazotti képviselők megbízatása 2004. október 31-ig szól.”

2. § E törvény a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére