Időállapot: közlönyállapot (2003.XII.4.)

2003. évi CIV. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról * 

1. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 26. §-ának (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„A saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a gyermekgondozási segély után nyugdíjjárulékot (tagdíjat) nem fizet. A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését.”

2. § E törvény a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2003. február 15-től kezdődően - az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény 82. § (16) bekezdése alapján 2003. március 15-ig benyújtott kérelmek esetében 2002. december 1-jétől - visszamenőlegesen kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére