Időállapot: közlönyállapot (2003.XII.13.)

2003. évi CIX. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról * 

A szövetségesi kötelezettségek teljesíthetőségének fokozottabb biztosítása érdekében az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényt (a továbbiakban: Alkotmány) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Alkotmány 40/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40/C. § (1) A Kormány engedélyezi a magyar, illetve külföldi fegyveres erők 19. § (3) bekezdés j) pontja szerinti,

a) az Észak-atlanti Tanács döntésén alapuló alkalmazását, illetőleg

b) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapuló más csapatmozgásait.

(2) A Kormány az (1) bekezdés alapján hozott döntéséről haladéktalanul beszámol az Országgyűlésnek a köztársasági elnök egyidejű tájékoztatása mellett.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére