Időállapot: közlönyállapot (2003.XII.18.)

2003. évi CXI. törvény

a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) módosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § A Hjt. 48. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[48. § (1) A Honvédség személyi állományába tartozó, de a Honvédségnél szolgálati beosztást be nem töltő személyt rendelkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelően a Honvédség rendelkezési állományába tartozik,]

b) akinek a beosztása létszámcsökkentés vagy átszervezés miatt megszűnt, a szolgálat felső korhatárának betöltését megelőző l éven belül beleegyezésével, a korhatár betöltéséig, illetve akinek a beosztása a jelzett okok miatt szűnt meg, de más beosztásba tervezett, beleegyezésével legfeljebb 3 évig;”

2. § A Hjt. 270. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„270. § (1) Az állomány tagja, a szolgálat érdekében, beleegyezésével - 2005. december 31-ig - a meglévő rendfokozatához képest kettővel alacsonyabb rendfokozatú beosztásba áthelyezhető.

(2) Ha az állomány tagja a viselt rendfokozatánál alacsonyabb rendfokozattal rendszeresített beosztást tölt be, legfeljebb a viselt rendfokozatának megfelelő beosztásba áthelyezhető.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére