Időállapot: közlönyállapot (2003.XII.23.)

2003. évi CXXII. törvény

a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosításáról * 

1. § A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény 16. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A szolgáltató - az 5. § (6) bekezdésétől eltérően - 2004. április 1-jét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben:

a) az ügyféllel e törvény hatálybalépése előtt létesített üzleti kapcsolatot, és

b) az ügyfél a szolgáltató írásbeli értesítése ellenére a szolgáltatónál azonosítás céljából személyesen vagy képviselő útján nem jelent meg, és

c) az ügyfél 5. § (1) bekezdésében, illetve a tényleges tulajdonos 6. § (2) bekezdésében meghatározott adatai nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.”

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatálya.


  Vissza az oldal tetejére