Időállapot: közlönyállapot (2004.V.4.)

2004. évi XXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában aláírt Egyezmény 1. Cikkének módosításáról szóló, Aradon, 2002. október 17-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában aláírt Egyezmény 1. Cikkének módosításáról szóló, Aradon, 2002. október 17-én aláírt Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

(A Megállapodás megerősítéséről szóló jegyzékváltás megtörtént, és a Megállapodás 2004. január 26-án hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában aláírt Egyezmény 1. Cikkének módosításáról

1. Cikk

Cél

Jelen Megállapodás célja „a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában, Debrecenben, 1997. február 17-én aláírt Egyezmény” (a továbbiakban: Egyezmény) minősített katonai információk kölcsönös megfeleltetéséről és jelöléséről szóló 1. Cikkének módosítása.

2. Cikk

Biztonsági minősítés és megfeleltetés

(1) Az Egyezménynek a minősített katonai információk kölcsönös megfeleltetéséről és jelöléséről szóló 1. Cikke az alábbiak szerint módosul:

„A Felek biztonsági minősítései és azok megfeleltetése

A Magyar Köztársaságban Angol nyelvű megfeleltetés Romániában
SZIGORÚAN TITKOS TOP SECRET STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA
TITKOS SECRET STRICT SECRET
BIZALMAS CONFIDENTIAL SECRET
KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ RESTRICTED SECRET DE SERVICIU

(2) Mindkét Fél tájékoztatja egymást minden utólagos besorolási, valamint formai jelölési változtatásról.

(3) A minősített információról és anyagokról készült bármilyen másolat a minősítő Fél által meghatározott minősítést kapja.

3. Cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesítéséről szóló későbbi írásos értesítés kézhezvétele napján lép hatályba.

Készült Aradon, 2002. október 17-én, két eredeti példányban, magyar, román és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 2004. január 26-tól kell alkalmazni.

(2) A törvény végrehajtásáról a honvédelmi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére