Időállapot: közlönyállapot (2004.V.25.)

2004. évi XLII. törvény

a helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) alapján a helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások - jogszabályi változásból eredő - eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a Cct. módosításáról a következő törvényt alkotja.

1. § (1) A helyi önkormányzatok címzett támogatással megvalósuló beruházásaihoz 2004. évtől nyújtandó támogatás összegét ágazatonként, önkormányzatonként és beruházásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Cct. 19. §-a (5) bekezdésének alkalmazása alól felmentést kapnak az 1. számú melléklet 66. és 73. sorszáma alatt szereplő önkormányzatok beruházásai, azzal a feltétellel, hogy a címzett támogatással megvalósuló beruházás - amelyet az önkormányzat tárgyi eszközként aktivál - olyan gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanon valósulhat meg, amelyet kizárólag az önkormányzat, illetőleg önkormányzatok alapítottak, és a beruházás befejezésének évét követő 10 évig a gazdasági társaságnak többségi tulajdonosa(i) az alapító(k).

2. § Nem részesülnek címzett támogatásban a 2. számú mellékletben szereplő helyi önkormányzatok.

3. § Nem részesül címzett támogatásban a 3. számú mellékletben szereplő szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartó.

4. § (1) A Cct. 3. §-ának (8) bekezdése alapján - jogszabályi változásból eredően, a támogatásban részesülő beruházással ellátandó feladat jelentős változása miatt - a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatos eredeti döntések a 4. számú melléklet szerint módosulnak.

(2) A címzett támogatással folyamatban lévő, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola tanétterem és tanszállodára vonatkozó beruházása, valamint Siklós Város Önkormányzata Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskolát érintő rekonstrukciója esetében az Országgyűlés eredeti döntését nem módosítja.

5. § A Cct. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

„6. § A céltámogatás maximális mértékét e törvény melléklete határozza meg. Amennyiben az önkormányzat a beruházás megvalósításához egyéb állami támogatásban is részesült, úgy a beruházás összköltségének legalább 15%-át az önkormányzat(ok)nak a saját költségvetése terhére (tényleges saját forrás), illetőleg lakossági hozzájárulásból kell biztosítani. A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott hátrányosabb helyzetű kistérségek esetében legalább 10%, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek és a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű települések esetében legalább 5% a saját erő mértéke.”

6. § A Cct. 10. §-a (3) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„c) Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházások központi támogatásban nem részesülhetnek.”

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Cct. 12/A. §-a, valamint a 21/E. §-a.

1. számú melléklet a 2004. évi XLII. törvényhez

A helyi önkormányzatok 2004. évben címzett támogatással induló beruházásai

Ezer forint
Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
Sor-
szám
Önkormányzat Megye Az igény megnevezése Beruhá-
zás össz-
költsége
saját
forrás
igényelt
támo-
gatás

2004

2005

2006

2007

2008
Egészségügy
1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Regionális Kórházrekonstrukció (Megyei Kórház és Kiskunfélegyházi Kórház-Rendelőintézet) 3 100 000 100 000 3 000 000 142 500 823 750 1 083 750 950 000
2. Dombóvár Tolna Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. Kórház „B” hotelszárny teljes körű rekonstrukciója, orvostechnikai felszereléssel 1 301 000 60 000 1 241 000 112 500 518 750 609 750 0 0
3. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet rekonstrukció 3 000 000 50 000 2 950 000 213 750 985 625 1 135 625 615 000 0
4. Kisbér Komárom-
Esztergom
Batthyány Kázmér Szakkórház Kastélyépület kiváltása, új épület építésével 2 148 500 50 000 2 098 500 135 000 790 500 1 173 000 0 0
5. Marcali Somogy Marcali Kórház rekonstrukciójának IV. üteme. A Diagnosztikai Tömbhöz kapcsolódó új épület építése, a meglévő IMS szerkezet megerősítése, korszerűsítése, kastélyrekonstrukció 1 780 700 178 700 1 602 000 127 500 781 250 693 250 0 0
6. Mezőtúr Jász-Nagykun-
Szolnok
Városi Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója. Meglévő „B” jelű épület átalakítása és új pavilon építése 1 505 400 40 000 1 465 400 25 050 841 075 599 275 0 0
7. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukció záró üteme 3 288 602 0 3 288 602 150 000 1 025 000 2 113 602 0 0
8. Szeged Csongrád Szegedi Városi Kórház rekonstrukciója 1 290 000 130 000 1 160 000 112 500 464 750 582 750 0 0
9. Vas Megyei Önkormányzat Vas Szombathelyi Markusovszky Kórház rekonstrukciós programja 2 500 000 30 000 2 470 000 192 750 1 045 125 1 232 125 0 0
10. Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet Traumatológiai Műtőblokk rekonstrukció 659 101 15 000 644 101 65 250 260 875 317 976 0 0
11. Zirc Veszprém Erzsébet Kórház rekonstrukciója, geriátriai szakkórház kialakítása, bővítése 833 175 50 000 783 175 72 000 212 000 389 175 110 000 0
Egészségügy összesen 21 406 478 703 700 20 702 778 1 348 800 7 748 700 9 930 278 1 675 000 0
Kultúra
12. Budapest Főváros Budapest Főváros Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciója 2 517 300 517 300 2 000 000 262 500 868 750 868 750 0 0
13. Eger Heves Forrás Gyermek-Szabadidő Központ rekonstrukciója és bővítése 351 000 35 100 315 900 69 862 246 038 0 0 0
14. Győrújbarát Győr-Moson-
Sopron
Művelődési Otthon és Faluház létesítése új építéssel 229 024 22 903 206 121 33 750 172 371 0 0 0
15. Jászberény Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Városi Könyvtár bővítése és átalakítása 338 154 67 631 270 523 67 500 203 023 0 0 0
16. Kunszentmárton Jász-Nagykun-
Szolnok
Könyvtáros Közösségi Ház megvalósítása 350 971 35 097 315 874 41 250 274 624 0 0 0
17. Miskolc Borsod-Abaúj-
Zemplén
Multifunkcionális kulturális központ és hangversenyterem létesítése 800 000 80 000 720 000 71 250 336 875 311 875 0 0
18. Miskolc Borsod-Abaúj-
Zemplén
Városi sportcsarnok rekonstrukciója 700 000 70 000 630 000 63 750 255 625 310 625 0 0
19. Nagykanizsa Zala Volt Filmszínház épület műemlék-jellegű bővítéses rekonstrukciója, zsinórpadlás belső szintosztásával 486 606 48 661 437 945 98 896 162 224 176 825 0 0
20. Nyírbátor Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Kulturális Központ és Rendezvények Háza „Nyitott ház” rekonstrukciója 1 250 000 62 500 1 187 500 112 500 489 650 585 350 0 0
21. Orosháza Békés Petőfi Művelődési Központ rekonstrukciója 576 000 60 000 516 000 60 000 228 000 228 000 0 0
22. Szentes Csongrád Volt „Megyeház” épületének rekonstrukciója levéltár és múzeum céljára 742 500 74 250 668 250 76 275 286 862 305 113 0 0
23. Szolnok Jász-Nagykun-
Szolnok
Városi Művelődési és Zenei Központ épületének rekonstrukciója 1 202 675 60 134 1 142 541 120 000 512 541 510 000 0 0
Kultúra összesen 9 544 230 1 133 576 8 410 654 1 077 533 4 036 583 3 296 538 0 0
Oktatás
24. Baja Bács-Kiskun Türr István Gazdasági Szakközépiskola tetőtérbeépítés beruházása 212 736 30 000 182 736 22 500 160 236 0 0 0
25. Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Mohács, Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tornaterem építése, tanműhely és kapcsolódó helyiségek kialakítása a meglévő malomépület átalakításával 368 833 40 000 328 833 37 500 153 677 137 656 0 0
26. Békés Megyei Önkormányzat Békés Dél-békési Oktatási Centrum létesítése 992 106 99 210 892 896 65 000 402 948 424 948 0 0
27. Békéscsaba Békés Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Szakközépiskola rekonstrukciója és bővítése 985 165 98 517 886 648 57 500 411 250 417 898 0 0
28. Budapest IX. kerület Budapest Főváros Ferencvárosi Ifjúsági- és Sport Centrum megvalósítása 900 000 500 000 400 000 45 000 355 000 0 0 0
29. Budapest XVIII. kerület Budapest Főváros Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskola (Piros Iskola) épületbővítése és tornaterem építése 218 440 43 688 174 752 44 064 130 688 0 0 0
30. Budapest XXIII. Kerület Budapest Főváros Grassalkovich Antal Általános Iskola Templom utcai épületszárny rekonstrukciója, tornaterem és könyvtár építése 405 125 150 000 255 125 30 000 225 125 0 0 0
31. Csorna Győr-Moson-
Sopron
Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a hozzá tartozó Szilágyi Erzsébet Leány-kollégium rekonstrukciója 261 758 0 261 758 5 000 256 758 0 0 0
32. Dunakeszi Pest Széchenyi István Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése 682 659 150 000 532 659 48 750 249 150 234 759 0 0
33. Gyál Pest Új óvoda építése 460 625 92 125 368 500 41 250 220 375 106 875 0 0
34. Hajdúnánás Hajdú-Bihar Körösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola rekonstrukciója 447 372 67 106 380 266 57 500 211 516 111 250 0 0
35. Hosszúhetény Baranya Nemes János ÁMK Általános Iskola rekonstrukciós bővítése 224 513 20 000 204 513 33 750 170 763 0 0 0
36. Ikrény Győr-Moson-
Sopron
„Rábcatorok” Kulturális és Sportközpont építése 379 350 37 935 341 415 37 500 147 665 156 250 0 0
37. Kaposvár Somogy Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium kialakítása a Baross Gábor kollégium épületében 2 061 900 150 000 1 911 900 82 500 898 750 930 650 0 0
38. Kisvárda Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója és bővítése 997 910 49 895 948 015 91 250 373 286 483 479 0 0
39. Létavértes Hajdú-Bihar Arany János Általános Iskola 14 tanteremmel történő bővítése, tornacsarnok és tanuszoda építése, könyvtárépület felújításával 787 324 78 732 708 592 68 750 282 717 357 125 0 0
40. Nyáregyháza Pest Nyáry Pál Általános Iskola rekonstrukciós bővítése 600 000 60 000 540 000 55 250 200 875 283 875 0 0
41. Nyúl Győr-Moson-
Sopron
5 foglalkoztatós óvoda és napközi otthonos általános iskolai étterem és 400 adagos főzőkonyha építése 266 625 133 313 133 312 39 994 93 318 0 0 0
42. Pécel Pest Szemere Pál Általános Iskola átépítése és bővítése 1 199 802 312 375 887 427 95 000 296 248 496 179 0 0
43. Pécs Baranya Apáczai Csere János Nevelési Központ Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. sz. alatti épületeinek rekonstrukciója, valamint a mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztés 1 146 500 114 650 1 031 850 49 363 491 243 491 244 0 0
44. Pécsvárad Baranya Tanuszoda építése 461 073 25 000 436 073 98 683 272 229 65 161
45. Pest Megyei Önkormányzat Pest Váci Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon rekonstrukciója és bővítése 848 000 84 800 763 200 116 250 308 375 338 575 0 0
46. Pilisvörösvár Pest Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola bővítése 353 000 35 300 317 700 71 250 246 450 0 0 0
47. Sáránd Hajdú-Bihar Általános és Művészeti Iskola bővítése 286 334 28 634 257 700 68 137 189 563 0 0 0
48. Szeged Csongrád Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola bővítéses rekonstrukciója 280 000 30 000 250 000 48 750 143 125 58 125 0 0
49. Szekszárd Tolna Garay János Gimnázium födémrekonstrukciója és akadálymentesítése 239 000 30 000 209 000 22 500 93 750 92 750 0 0
50. Teskánd Zala Oktatási és Nevelési Centrum-Körzeti Óvoda megvalósítása 248 221 69 821 178 400 37 125 103 587 37 688 0 0
Oktatás összesen 16 314 371 2 531 101 13 783 270 1 470 116 7 088 667 5 224 487 0 0
Szociális
51. Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Fogyatékos személyeket ellátó otthon (100 férőhelyes főépület és 2x12 férőhelyes lakóotthon) létesítése 999 648 99 965 899 683 73 500 372 250 453 933 0 0
52. Győr-Moson-
Sopron Megyei Önkormányzat
Győr-Moson-
Sopron
Szociális beruházás megvalósítása, Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona, pásztori 50 férőhelyes új gondozási egység kialakítása 355 000 33 845 321 155 48 750 272 405 0 0 0
53. Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat
Komárom-
Esztergom
Komplex szolgáltatást nyújtó bentlakásos pszichiátriai intézmény építése 150 férőhelyes teljes program szerint 1 171 000 130 000 1 041 000 78 750 323 125 439 125 200 000 0
54. Nyíregyháza Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Nyíregyháza-Sóstói Szivárvány Idősek Otthona bővítése és rekonstrukciója 937 406 103 741 833 665 75 000 352 500 406 165 0 0
55. Pest Megyei Önkormányzat Pest Sződligeti „Viktor” Speciális Lakópark, Módszertani Otthon rekonstrukciója és bővítése 705 000 60 000 645 000 63 750 120 625 268 625 192 000 0
56. Tiszaföldvár Jász-Nagykun-
Szolnok
Városi Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak Gondozóháza és Idősek Bentlakásos Otthona - létesítése 364 054 36 406 327 648 60 000 200 000 67 648 0 0
57. Zala Megyei Önkormányzat Zala Zalakomári új 100 férőhelyes idősek otthona építése 725 604 75 604 650 000 60 000 280 000 310 000 0 0
Szociális összesen 5 257 712 539 561 4 718 151 459 750 1 920 905 1 945 496 392 000 0
Vízgazdálkodás
Belterületi vízrendezés
58. Békés Megyei Önkormányzat Békés Békés megye belterületi vízrendezése III-IV. pályázó csoportba tartozó kilenc településének (Dévaványa, Doboz, Ecsegfalva, Biharugra, Füzesgyarmat, Körösladány, Szeghalom, Vésztő, Zsadány) belterületi vízrendezése 899 500 89 500 810 000 42 538 287 089 325 815 154 558 0
59. Bodrogkisfalud Borsod-Abaúj-
Zemplén
Belterületi vízrendezés 342 215 34 222 307 993 60 000 117 993 130 000 0 0
60. Cigánd Borsod-Abaúj-
Zemplén
Belterületi vízrendezés 829 556 331 823 497 733 56 490 178 281 262 962 0 0
61. Pusztaszabolcs Fejér Belterületi vízrendezés. A belterületi utak mentén 49 362 f m árok, 831 fm zárt csapadékcsatorna létesítése út alatti átereszekkel és a kapubejárók elkészítésével 419 159 46 000 373 159 47 874 161 558 163 727 0 0
62. Tiszakeszi Borsod-Abaúj-
Zemplén
Belterületi vízrendezése 344 645 103 392 241 253 52 970 99 455 88 828 0 0
Ivóvízellátás
63. Füzesabony Heves Füzesabony, Dormánd és Besenyőtelek települések ivóvízellátása és ivóvízkezelése 201 057 20 106 180 951 21 071 96 368 63 512 0
64. Törökbálint Pest Vízellátó-hálózat nyomásövezetekre bontása 237 336 25 000 212 336 159 252 53 084
Ivóvízminőség-javítás
65. Borsodnádasd Borsod-Abaúj-
Zemplén
Ivóvízminőség javítását szolgáló víz-hálózatépítése 518 250 103 650 414 600 63 750 165 625 185 225 0 0
66. Emőd Borsod-Abaúj-
Zemplén
Ernőd és térsége (Ernőd, Bükkaranyos, Kistokaj, Mályi, Nyékládháza) ivóvízminőség javítása. A meglévő vízbázis bővítése és a szükséges vízkezelő berendezések, illetve víztechnológiai létesítmények megépítése 318 093 95 428 222 665 60 000 110 000 52 665 0 0
Szennyvízberuházások
67. Balmazújváros Hajdú-Bihar Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep építése 2 842 180 1 629 290 1 212 890 150 000 491 445 571 445 0 0
68. Bátonyterenye Nógrád Bátonyterenye és térsége (Bátonyterenye, Mátraverebély, Dorogháza, Mátramindszent, Nemti, Szuha) szennyvízközmű-beruházás II. ütem 1 740 535 745 354 995 181 137 090 412 291 445 800 0 0
69. Dunaújváros Fejér Dunaújváros, Nagyvenyim, Mezőfalva, Baracs, Kisapostag települések szennyvízcsatornázása 2 219 310 719 310 1 500 000 150 000 645 000 705 000 0 0
70. Gyöngyös Heves Szennyvíztisztító telep bővítése 1 762 500 881 250 881 250 127 500 359 687 394 063 0 0
71. Iharosberény Somogy Szennyvízközmű-beruházás (befogadó a nagykanizsai tisztítótelep) 1 360 315 455 697 904 618 90 000 366 847 447 771 0 0
72. Nagykáta Pest Nagykátai kisrégió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása 2 168 458 1 242 948 925 510 97 500 283 903 359 005 185 102 0
73. Pápa Veszprém Pápa Agglomeráció: Pápa, Békás, Mezőlak, Mihályháza, Nyarad, Pápadereske szenny vízelvezetés-szennyvíztisztítás beruházása 2 620 639 1 146 694 1 473 945 97 500 650 617 725 828 0 0
74. Tállya Borsod-Abaúj-
Zemplén
Tállya és térségének (Tállya, Abaújkér, Abaújszántó, Golop, Monok) szennyvízközmű beruházása 3 260 000 1 304 000 1 956 000 138 750 866 125 951 125 0 0
75. Tiszavasvári Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Tiszavasvári és Szorgalmatos szennyvízcsatornázása és -tisztító telep bővítése 2 100 798 999 193 1 101 605 112 500 454 552 534 553 0 0
Vízgazdálkodás összesen 24 184 546 9 972 857 14 211 689 1 664 785 5 799 920 6 407 324 339 660 0
Mindösszesen 76 707 337 14 880 795 61 826 542 6 020 984 26 594 775 26 804 123 2 406 660 0

2. számú melléklet a 2004. évi XLII. törvényhez

A helyi önkormányzatok 2004. évre benyújtott és elutasított címzett támogatási igénye

Ezer Ft
Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
Sor-
szám
Önkor-
mányzat
Megye Az igény megnevezése Beruházás össz-
költsége
saját forrás igényelt támogatás 2004 2005 2006 2007 2008 Meg-
jegyzés*
Oktatás
1. Alsónémedi Pest Széchenyi István Általános Iskola bővítése 589 386 120 000 469 386 367 693 38 050 63 643 2
2. Szentgál Veszprém Lőrincze Lajos Általános Iskola épületének bővítése, tetőtéri művészeti galéria és normál tornaterem létesítése
nem jelzett költség, illetve támogatási igény adatot
1
3. Törökbálint Pest Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola bővítése 426 674 145 509 281 165 281 165 2
Egyéb
4. Kozár-
misleny
Baranya Önkormányzati Hivatal építése 215 487 115 487 100 000 100 000 2

Darabszám összesen: 4

* Elutasítás indoka:

1. Nem felel meg a jogszabályi feltételeknek.

2. Költségvetési fedezet hiánya.

3. számú melléklet a 2004. évi XLII. törvényhez

Szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartó 2004. évre benyújtott és elutasított címzett támogatási igénye

Ezer Ft
Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
Sor-
szám
Nem állami fenntartó megnevezése Beruházás megnevezése Beruházás összköltsége saját forrás igényelt támogatás 2004 2005 2006 Megjegyzés*
1. Kornisné Liptay Elza Szociális és Rehabilitációs Kht. Idősek otthona és fogyatékosokat ellátó intézmény rekonstrukciója új épületszárny építésével 995 080 100 000 895 080 94 000 305 556 495 524 2
Összesen: 995 080 100 000 895 080 94 000 305 556 495 524

* Elutasítás indoka:

1. Nem felel meg a jogszabályi feltételeknek.

2. Költségvetési fedezet hiánya.

4. számú melléklet a 2004. évi XLII. törvényhez

1. A helyi önkormányzatok 1999. évi új címzett támogatásáról szóló 1999. évi LIX. törvény 1. számú melléklete 16. sorának 3. oszlopa az alábbiak szerint módosul:

Sorszám Ágazat, önkormányzat Az igény megnevezése
16. Miskolc Diósgyőri Városi Kórház rekonstrukciója (az önkormányzat 2000. évi, illetve 2004. évben benyújtott kérelmeinek megfelelő módosítással)

2. A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról szóló 2001. évi XCIV. törvény 1. számú mellékletének „Kultúra” fejezete 1. sorának 3. oszlopa az alábbiak szerint módosul:

Sorszám Önkormányzat Beruházás megnevezése
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Múzeumi műtárgyraktár és Galéria kiállítóterem épületeinek rekonstrukciója (az önkormányzat 2004 januárjában benyújtott kérelmének megfelelő módosítással)

3. A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról szóló 2001. évi XCIV. törvény 1. számú mellékletének „Szennyvízcsatornázás és -tisztítás” fejezete 6. sorának 3. oszlopa az alábbiak szerint módosul:

Sorszám Önkormányzat Beruházás megnevezése
6. Nőtincs Nőtincs és térsége szennyvízközmű beruházása (az önkormányzat 2004 januárjában benyújtott kérelmének megfelelő módosítással)

4. A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról szóló 2001. évi XCIV. törvény 1. számú mellékletének „Egészségügy” fejezete 4. sora az alábbiak szerint módosul:

Címzett támogatás éves ütemezése
Sor-
szám
Önkormányzat Beruházás megnevezése Beruházási
összköltség
Saját forrás Összes
címzett
támogatás
2002 2003 2004 2005 2006
4. Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója 2 168 523 150 000 2 043 523 80 000 1 161 682 801 841

5. A helyi önkormányzatok 2003. évi új címzett támogatásáról szóló 2003. évi LIX. törvény 1. számú mellékletének „Egészségügy” fejezete 7. sora az alábbiak szerint módosul:

Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
Sor-
szám
Ágazat/ön-
kormányzat
Megye Az igény megnevezése Beruházás
össz-
költsége
saját forrás igényelt támogatás 2003 2004 2005 2006 2007
7. Kalocsa Bács-
Kiskun
Városi Kórház rekonstrukciója
(az önkormányzat 2004 januárjában benyújtott kérelmének megfelelő módosítással)
1 505 000 20 000 1 485 000 90 000 635 000 760 000

  Vissza az oldal tetejére