Időállapot: közlönyállapot (2004.VI.21.)

2004. évi LVI. törvény

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról * 

1. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény a következő 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § (1) A Kormány a gyógyszerpiac átmeneti zavarainak elhárítása, kiküszöbölése vagy a gyógyszerpiac egyensúlyának fenntartása érdekében elrendelheti, hogy a humán törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek (a továbbiakban együtt: gyógyszerek) esetében a gyártó és a forgalmazó közötti, az e bekezdés szerinti rendelet kihirdetésekor hatályos szerződésekben szereplő árat - ideértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 226. § (1) bekezdése szerint jogszabályban meghatározott árat - a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb kilenc hónapig nem lehet emelni, illetve a gyártók és a forgalmazók ennél magasabb áron a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb kilenc hónapig nem tehetnek egymás felé szerződési ajánlatot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti árnál magasabb ár akkor alkalmazható, ha ehhez az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter kérelem alapján hozzájárul. A hozzájárulás akkor adható meg, ha

a) az adott gyógyszer az adott betegség kizárólagos, első vonalbeli kezelésére szolgáló készítmény, és

b) a gyártó vagy a forgalmazó bizonyítja, hogy az adott gyógyszer előállításának költsége az (1) bekezdés alkalmazása esetén érvényes legmagasabb árnál magasabb.

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemről kilencven napon belül kell határozatot hozni. Rendkívül nagy számú kérelem esetén ez a határidő egy ízben további hatvan nappal meghosszabbítható, amelyről a kérelmezőt értesíteni kell.”

2. § E törvény a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére