Időállapot: közlönyállapot (2004.VI.29.)

2004. évi LXII. törvény

a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény módosításáról * 

1. § „Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A Testület elnöke a köztársasági elnök. A Testület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat a Testület korelnöke látja el.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére