Időállapot: közlönyállapot (2004.VII.2.)

2004. évi LXXIII. törvény

a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosításáról * 

1. § A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 43. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Biztosítékot kell nyújtani a közösségi vámjogban előírtakon kívül - a közhivatalok és a (2) bekezdésben foglalt eset, továbbá a regisztrációs adó kivételével - a szabad forgalomba kerülés esetén felszámítható vám és nem közösségi adók és díjak összegének erejéig

a) az átmeneti megőrzés alatt lévő árura;

b) a vámraktár üzemeltetéséhez, ideértve a Vámkódex 168. a. cikk (1) bekezdését is.”

2. § E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére