Időállapot: közlönyállapot (2004.X.11.)

2004. évi LXXXVII. törvény

a polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról * 

1. § A polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény 59. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, hogy a sorkatonai szolgálatra történő behívás rendjére vonatkozó szabályozáshoz igazodóan rendeletben meghatározza a polgári szolgálat teljesítésére történő felhívás időpontját, valamint rendelkezzen a polgári szolgálat teljesítésének szüneteléséről.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) szabályainak alkalmazása során a polgári szolgálattal összefüggésben

a) a munkavállalót megillető jogok [Mt. 84. §, 156. §] tekintetében a polgári szolgálat teljesítésének szünetelése esetében úgy kell eljárni, mintha a munkavállaló a polgári szolgálatot teljesítette volna;

b) megállapított felmondási tilalom [Mt. 90. § (1) bekezdés f) pont] alkalmazásában az Mt. 90. §-ának (2) bekezdésében meghatározott időtartamot a polgári szolgálat teljesítése szünetelésének kezdő időpontjától kell számítani.

(3) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 22. §-a (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásában a (2) bekezdés felvezető szövegében meghatározott időtartamot a polgári szolgálat teljesítése szünetelésének kezdő időpontjától kell számítani.


  Vissza az oldal tetejére