Időállapot: közlönyállapot (2004.XI.5.)

2004. évi XCVIII. törvény

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról * 

1. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes települési önkormányzat - a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete a területi kereskedelmi és iparkamarával egyeztetve, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség illetékes területi felügyelete és a szolgáltatásban közvetlenül érintett szakmai érdek-képviseleti szervezetek véleményének figyelembevételével rendeletben megállapíthatja a személytaxi szolgáltatásért felszámítható árat és annak alkalmazási feltételeit. A személytaxi szolgáltatás díjszabását (díjtételeit) a képviselő-testület - a helyi körülmények mérlegelésével - legmagasabb hatósági árként vagy rögzített hatósági árként határozhatja meg.”

2. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 16. §-a az alábbi c) ponttal egészül ki:

c) a 7. § (3) bekezdése szerinti rendelkezések megsértése esetén az 1997. évi CLV. törvény 48. §-a alapján fogyasztóvédelmi bírság kiszabása kezdeményezhető.”

3. § E törvény a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére