Időállapot: közlönyállapot (2004.XII.17.)

2004. évi CXXI. törvény

a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről * 

Az Országgyűlés a népesség egy része meghatározott személyi adatainak összeírásáról a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság területén, a 2005. március 31. és 2005. április 1. napja közötti éjféli állapot alapulvételével - 2005. április 1-je és 2005. április 21. közötti időszakban - a népesség személyi, családi és lakásviszonyairól összeírást (a továbbiakban: mikrocenzus) kell tartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

2. § (1) A mikrocenzus az ország területén élő vagy bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, az ország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldi állampolgárokra és hontalan személyekre, valamint a menekültekre, továbbá az ország területén lévő lakásokra (lakóegységekre) terjed ki.

(2) A mikrocenzus a Magyar Köztársaság területén lévő lakások - matematikai módszerrel kiválasztott - két százalékát és az azokban lakó személyeket érinti, beleértve az intézeti háztartásokban (munkásszállás, diákotthon stb.) tartózkodókat is.

3. § A mikrocenzus során az adatszolgáltatás a természetes személyek és a lakások (lakóegységek) adatainak összeírására terjed ki:

a) a természetes személyekre vonatkozóan: állampolgárság, családi és utónév kezdőbetűi, nem, születés éve és hónapja, lakóhely, családi állapot, családi állás, termékenység, iskolába járás, iskolai végzettség, személyek és háztartások megélhetési forrása, foglalkozás, munkáltató és munkahely, közlekedés, utazás, anyanyelv, nyelvismeret, a lakáshasználat jogcíme;

b) a lakásra vonatkozóan: rendeltetés (típus), tulajdoni jelleg, helyiségek száma, alapterület, kommunális ellátottság, felszereltség, karbantartás, a fűtés módja, építési év, falazat, a környezet lakóövezeti jellege.

4. § (1) A mikrocenzus végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal feladata.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatók kötelesek a mikrocenzus körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően, az 1. §-ban meghatározott határidőben megadni.

(3) A mikrocenzus során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

(4) A mikrocenzus során gyűjtött adatok hordozói maradandó értékű iratnak minősülnek, amelyek őrzéséről a statisztikai feldolgozás befejezését követően a Központi Statisztikai Hivatal Levéltára mint állami szaklevéltár gondoskodik.

5. § Ez a törvény 2005. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére