Időállapot: közlönyállapot (2004.III.10.)

9/2004. (III. 10.) OGY határozat

a „Távközlési erőforrások biztosításáról katasztrófaelhárítás és mentés céljaira” tárgyú Tamperei Egyezmény megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti az 1998. június 18-án kelt „Távközlési erőforrások biztosításáról katasztrófaelhárítás és mentés céljaira” tárgyú Tamperei Egyezményt (a továbbiakban: Tamperei Egyezmény);

2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiállítására;

3. felkéri a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a megerősítő okiratot az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkáránál helyezze letétbe;

4. felhívja a Kormányt, hogy a Tamperei Egyezmény Magyar Köztársaság vonatkozásában történő hatálybalépését követően terjessze az Országgyűlés elé a Tamperei Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.


  Vissza az oldal tetejére