Időállapot: közlönyállapot (2004.III.10.)

11/2004. (III. 10.) OGY határozat

a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. egyetért a Genfben, 2000. május 25-én kelt, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás megerősítésével;

2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiállítására;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy a Megállapodás megerősítéséről készült okiratot diplomáciai úton helyezze letétbe az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál;

4. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján terjessze az Országgyűlés elé a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot a Megállapodás hatálybalépését követően.


  Vissza az oldal tetejére