Időállapot: közlönyállapot (2004.III.31.)

22/2004. (III. 31.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeinek eleget tett, az intézmény 2003. évi tevékenységéről szóló jelentést elfogadja.

2. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartás belső ellenőrzésének fejlesztése keretében megteremtődtek a költségvetési intézmények elemi beszámolói ellenőrzésének jogszabályi keretei. Felkéri a Kormányt, hogy a megbízhatósági ellenőrzések évenkénti és teljes körű végrehajtására a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott 2010. évi határidőt vizsgálja felül és hozza előre.

3. Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy - a kialakult gyakorlatot követve - az Állami Számvevőszék az éves jelentésében értékelést adjon ellenőrzéseinek hasznosulásáról, javaslatainak valóra váltásáról. Ehhez a Kormánynak címzett számvevőszéki javaslatok megvalósításáról a Kormány felelős vezető útján adjon tájékoztatást az Állami Számvevőszéknek.

4. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék nemzetközi szerepvállalása keretében az INTOSAI XVIII. Kongresszusára való felkészülés tervszerűen halad. Szükségesnek tartja, hogy az INTOSAI elnöksége magyarországi működtetésének pénzügyi fedezete az Állami Számvevőszék 2005. évi költségvetésében rendelkezésre álljon.


  Vissza az oldal tetejére