Időállapot: közlönyállapot (2004.IV.26.)

34/2004. (IV. 26.) OGY határozat

az Európai Szociális Kartával kapcsolatos kötelezettségek vállalásáról * 

Az Országgyűlés

1. egyetért azzal, hogy az 1999. évi C. törvénnyel kihirdetett Európai Szociális Karta II. Részének kötelező alkalmazása a Magyar Köztársaság vonatkozásában a Karta 20. Cikke 3. bekezdésével összhangban - az 1999. évi C. törvény 3. §-ában meghatározott cikkeken túlmenően - 7. Cikk 1. bekezdésére, a 10. Cikkre, a 12. Cikk 1. bekezdésére és a 15. Cikkre is terjedjen ki;

2. felkéri a külügyminisztert, értesítse az Európa Tanács Főtitkárát arról, hogy az Európai Szociális Karta 20. cikk 3. bekezdésében foglaltak alapján a hivatkozott egyezmény kötelező alkalmazása a Magyar Köztársaság vonatkozásában a jelen határozat 1. pontjában foglalt rendelkezésekre is kiterjed.


  Vissza az oldal tetejére