Időállapot: közlönyállapot (2004.IV.26.)

36/2004. (IV. 26.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság csatlakozásáról a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, Kyotóban, 1973. május 18-án kelt nemzetközi egyezmény Brüsszelben, 1999. június 26-án létrehozott Módosító Jegyzőkönyvéhez * 

Az Országgyűlés

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság csatlakozzék a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, Kyotóban, 1973. május 18-án kelt nemzetközi egyezmény Brüsszelben, 1999. június 26-án létrehozott Módosító Jegyzőkönyvéhez és annak I. és II. függelékeihez;

2. felkéri a köztársasági elnököt, hogy a csatlakozási okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy diplomáciai úton juttassa el a csatlakozási okiratot a letéteményeshez, a Vámigazgatások Világszervezetének főtitkárához.


  Vissza az oldal tetejére