Időállapot: közlönyállapot (2004.V.11.)

38/2004. (V. 11.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. Cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezményhez (Europol Egyezmény) és Jegyzőkönyveihez történő csatlakozásáról * 

Az Országgyűlés

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság csatlakozási kérelmet nyújtson be az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. Cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezményhez (Europol Egyezmény) és annak alábbi Jegyzőkönyveihez:

a) az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. Cikke és az Europol Egyezmény 41. Cikkének (3) bekezdése alapján, az Europol, az Europol szervei tagjainak, az Europol igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1997. június 19-én kelt Jegyzőkönyv;

b) az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi előzetes döntés útján történő értelmezéséről szóló, 1996. július 23-án kelt, az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. Cikke alapján létrehozott Jegyzőkönyv;

c) az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezmény (Europol Egyezmény) 43. Cikkének (1) bekezdése alapján létrejött, az említett Egyezmény 2. Cikkének és Függelékének módosításáról szóló, 2000. november 30-án kelt Jegyzőkönyv;

d) az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezmény (Europol Egyezmény) és az Europol, az Europol szervei tagjainak, az Europol igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv módosításáról szóló, 2002. november 28-án kelt Jegyzőkönyv;

e) az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezmény (Europol Egyezmény) 41. Cikkének (3) bekezdése alapján az Egyezményt módosító, 2003. november 27-én kelt Jegyzőkönyv;

2. az Europol Egyezmény és annak az 1. pontban felsorolt Jegyzőkönyveinek szövegét megerősíti;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy a csatlakozási kérelmet az Európai Unió Tanácsának főtitkárához, mint az Europol Egyezmény letéteményeséhez diplomáciai úton juttassa el;

4. felkéri a külügyminisztert, hogy az Európai Unió Tanácsának főtitkárát tájékoztassa az Europol Egyezmény és Jegyzőkönyvei szövegének, a 2. pont szerint, az Országgyűlés által történt megerősítéséről;

5. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a 4. pontban foglaltakkal egyidejűleg, az 1. pont b) alpontjában foglalt Jegyzőkönyvhöz, a Magyar Köztársaság nevében az alábbi nyilatkozatot tegye:

„A Magyar Köztársaság elfogadja az Európai Közösségek Bíróságának azt a hatáskörét, hogy előzetes döntést hozzon az Europol Egyezmény értelmezéséről, ha a Magyar Köztársaság bármely bírósága vagy döntőbírósága kéri, hogy az Európai Közösségek Bírósága előzetes döntést hozzon egy előtte folyó és az Europol Egyezmény értelmezésével kapcsolatos ügyben felvetődött kérdésben.”


  Vissza az oldal tetejére