Időállapot: közlönyállapot (2004.V.25.)

55/2004. (V. 25.) OGY határozat

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának jóváhagyásáról * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: Bank) létrehozásáról szóló Megállapodás 1. Cikke módosítását a Bank Kormányzótanácsának 2004. január 30-án hozott, Mongólia fogadó ország státusáról szóló 90. számú határozata szerint;

2. felkéri a pénzügyminisztert, hogy tájékoztassa a Bankot az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának elfogadásáról;

3. felhívja a Kormányt, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának hatálybalépését követően a módosítás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot terjessze az Országgyűlés elé.

Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére