Időállapot: közlönyállapot (2004.VI.14.)

62/2004. (VI. 14.) OGY határozat

a közszolgálati média részvénytársaságok struktúraátalakításának támogatásáról * 

1. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 62. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a közszolgálati média részvénytársaságok struktúraátalakítására szolgáló célelőirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) terhére

- a Magyar Televízió Rt.-nek a 2003. évi XCV. törvény 41. §-ával módosított, a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 128. §-a (1) bekezdésének c)-e) pontjaiban foglalt feladatok érvényesítése megkezdését, részbeni megvalósítását 4.800 millió forinttal,

- a Magyar Rádió Rt.-nek a jogdíjas jellegű honoráriumkifizetések átalakítását bérjellegű kifizetésekké, az Archívum digitalizálását l .200 millió forinttal,

- a Duna Televízió Rt. szervezeti struktúraátalakítását és műszaki fejlesztést 800 millió forinttal

a tulajdonos közalapítványokon keresztül támogatja.

2. A fenti összegek Magyar Államkincstár által való folyósításának feltétele jelen határozat kihirdetése. Ugyanezen összegeknek a közalapítvány által való továbbutalásának feltétele a felhasználás részletes költségtervének a közalapítvány kuratóriumi elnöksége által való elfogadása.

3. A támogatások felhasználásáról a közalapítványok kuratóriumának elnöke legkésőbb 2005. március 31-ig számoljon be a Magyar Országgyűlésnek.


  Vissza az oldal tetejére