Időállapot: közlönyállapot (2004.VI.22.)

65/2004. (VI. 22.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló, Brüsszelben, 1995. július 26-án kelt Egyezményhez és annak szerves részét képező jegyzőkönyvekhez, valamint az Egyezmény ideiglenes alkalmazásáról szóló 1995. július 26-án aláírt Megállapodáshoz való csatlakozásáról * 

Az Országgyűlés

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság csatlakozzon:

- az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló, Brüsszelben, 1995. július 26-án kelt Egyezményhez,

- a Brüsszelben, 1995. július 26-án kelt Megállapodáshoz, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezménynek az Európai Unió egyes tagállamai közötti ideiglenes alkalmazásáról,

- a Brüsszelben, 1997. május 20-án kelt Jegyzőkönyvhöz az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről,

- a Brüsszelben, 1999. március 12-én kelt Jegyzőkönyvhöz az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezményben a jövedelmek tisztára mosásának fogalmáról és a szállítóeszközök rendszámának az Egyezménybe foglalásáról,

- a Brüsszelben, 2003. május 8-án kelt Jegyzőkönyvhöz, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezménynek vámügyirat-azonosítási adatbázis létrehozása tekintetében történő módosításáról;

2. felkéri a köztársasági elnököt, hogy az 1. pontban felsorolt szerződésekhez való csatlakozásról szóló okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy a csatlakozási okiratot juttassa el az Európai Unió Tanácsának főtitkárához, mint letéteményeshez;

4. felkéri a külügyminisztert, hogy

- adjon tájékoztatást

az Egyezmény 10. cikkének (3) bekezdéséhez, mely szerint „az Egyezmény 10. cikkének (1) bekezdése alapján a váminformációs rendszerért felelős kijelölt szerv a Magyar Köztársaságban: a PM Vám- és Pénzügyőrség”;

- tegyen nyilatkozatot

a Brüsszelben, 1997. május 20-án kelt, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdéséhez, mely szerint:

„az Európai Unióról szóló Szerződés 35. cikkének (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság az Európai Bíróság joghatóságát az Európai Unióról szóló Szerződés 35. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint fogadja el”.


  Vissza az oldal tetejére