Időállapot: közlönyállapot (2004.VI.22.)

66/2004. (VI. 22.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezményhez való csatlakozásáról és annak ideiglenes alkalmazásáról * 

Az Országgyűlés

1. egyetért a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezményhez való csatlakozásával és annak ideiglenes alkalmazásával a 32. cikk (4) bekezdése alapján;

2. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság az e határozat melléklete szerinti nyilatkozatot tegye;

3. felkéri a köztársasági elnököt, hogy a csatlakozási okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki;

4. felkéri a külügyminisztert, hogy a csatlakozási okiratot és a nyilatkozatokat juttassa el az Európai Unió Tanácsának főtitkárához, mint letéteményeshez.

Melléklet a 66/2004. (VI. 22.) OGY határozathoz

A Magyar Köztársaság nyilatkozatai az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezményhez

1. Az Egyezmény 20. cikkének (6) bekezdéséhez:

a) 20. cikk (2) bekezdés tekintetében:

a Magyar Köztársaság területén a külföldi vámhatóságoknak az Egyezmény 20. cikk (1) bekezdés szerinti tisztviselői az üldözés során a 20. cikk (2) bekezdés b) pontja szerint az elfogáson túl egyéb intézkedést nem tehetnek;

b) a 20. cikk (3) bekezdés tekintetében:

az üldözés sem térben, sem időben nem korlátozott a Magyar Köztársaságban;

c) a 20. cikk (4) bekezdése tekintetében:

az üldözés részletes feltételeit az Európai Unió tagállamaival a Magyar Köztársaság a kétoldalú megállapodásaiban kívánja szabályozni a határon átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése tárgyában;

d) a 20. cikk (8) bekezdése tekintetében:

a Magyar Köztársaságnak a 20. cikk (6) bekezdése alapján tett nyilatkozatai azon tagállamokra vonatkoznak, melyek a 20. cikk alkalmazását annak (8) bekezdése alapján részben vagy teljesen nem zárják ki.

2. Az Egyezmény 23. cikk (5) bekezdéséhez:

Az Egyezmény 23. cikkében megfogalmazott fedett nyomozás végrehajtása tekintetében az Egyezmény rendelkezésein túl a Magyar Köztársaságban a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése tárgyában létrehozandó kétoldalú megállapodások és a konkrét ügyekre vonatkozó eseti megállapodások az irányadók.

3. Az Egyezmény 26. cikke (4) bekezdéséhez:

Az Európai Unióról szóló Szerződés 35. cikkének (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság az Európai Bíróság joghatóságát az Európai Unióról szóló Szerződés 35. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint fogadja el.

4. Az Egyezmény 32. cikke (4) bekezdéséhez:

A Magyar Köztársaság az Egyezmény rendelkezéseit ideiglenesen alkalmazza annak hatálybalépéséig azon tagállamok viszonylatában, amelyek az ideiglenes alkalmazásról azonos tartalmú nyilatkozatot tettek.


  Vissza az oldal tetejére