Időállapot: közlönyállapot (2004.VI.22.)

70/2004. (VI. 22.) OGY határozat

a Gazdasági Versenyhivatal 2003. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról * 

Az Országgyűlés elfogadja a Gazdasági Versenyhivatal 2003. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolót és egyben felkéri a Kormányt, hogy

- folytassa a szabályozási reformot,

- dolgozza ki a szükséges törvénymódosításokat ahhoz, hogy a kábeltelevíziós szolgáltatások piacán is az elektronikus hírközlésről szóló törvényben előírt és az uniós előírásoknak is megfelelő piacszabályozási elvek érvényesüljenek,

- a korábbinál nagyobb figyelmet fordítson a fogyasztóvédelmi szempontok szabályozásban való érvényesítésére


  Vissza az oldal tetejére