Időállapot: közlönyállapot (2004.VIII.30.)

72/2004. (VIII. 30.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

dr. Őry Csaba korábban megüresedett helyére

Bernáth Ildikót,

az Ifjúsági és sportbizottságba

Gyürk András korábban megüresedett helyére

Szijjártó Pétert,

a Mezőgazdasági bizottságba

Glattfelder Béla korábban megüresedett helyére

Lengyel Zoltánt,

a bizottság alelnökévé,

az Egészségügyi bizottságba

dr. Surján László korábban megüresedett helyére

Horváthné Stukics Erzsébetet,

az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságba

Kósáné dr. Kovács Magda korábban megüresedett helyére

Bán Imrét,

az Európai integrációs ügyek bizottságba

Bebes István helyett

Nógrádi Zoltánt,

dr. Gurmai Zita korábban megüresedett helyére

Szűcs Erikát,

Hegyi Gyula korábban megüresedett helyére

Csige Tamást,

Rácz Róbert helyett

Manninger Jenőt,

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

Bernáth Ildikó helyett

Németh Szilárdot,

a Gazdasági bizottságba

Lengyel Zoltán helyett

Rácz Róbertet,

az Ifjúsági és sportbizottságba

Szijjártó Péter helyett

Erdős Norbertet,

a Környezetvédelmi bizottságba

Herczog Edit korábban megüresedett helyére

Kapás Zsoltot,

Manninger Jenő helyett

Koncz Ferencet,

a Kulturális és sajtó bizottságba

Erdős Norbert helyett

Wintermantel Zsoltot,

a Külügyi bizottságba

dr. Gurmai Zita korábban megüresedett helyére

Kapás Zsoltot,

Fazakas Szabolcs korábban megüresedett helyére

Szűcs Erikát,

Herczog Edit korábban megüresedett helyére

dr. Garai Istvánt,

dr. Tabajdi Csaba korábban megüresedett helyére

Bán Imrét,

a Számvevőszéki bizottságba

Kósa Lajos helyett

Rogán Antalt,

a Szociális és családügyi bizottságba

Kósáné dr. Kovács Magda korábban megüresedett helyére

dr. Garai Istvánt,

Pálfi István korábban megüresedett helyére

Tasó Lászlót,

a Területfejlesztési bizottságba

Nógrádi Zoltán helyett

Bebes Istvánt

a bizottság tagjává

megválasztja.


  Vissza az oldal tetejére