Időállapot: közlönyállapot (2004.IX.23.)

90/2004. (IX. 23.) OGY határozat

az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M5-ös autópályának a matricás rendszerbe történő bekapcsolásához, valamint továbbépítéséhez szükséges koncessziós szerződésmódosításhoz * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján megadja a felhatalmazást az M5-ös autópályának a matricás rendszerbe történő bekapcsolásához, valamint továbbépítéséhez szükséges koncessziós szerződésmódosításhoz az alábbiak szerint:

1. Szerződő felek:

egyrészről: a Magyar Állam képviseletében a gazdasági és közlekedési miniszter (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.),

másrészről: az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Részvénytársaság (1023 Budapest, Lajos u. 26.; cégjegyzékszáma: 01-10-042618) mint koncesszor.

2. A szerződés tárgya:

Az 1994. május 2-án létrejött koncessziós szerződés módosítása az M5-ös autópálya matricás rendszerbe történő bekapcsolása, valamint továbbépítése érdekében.

3. A szerződésmódosításban évente az alábbi tényezők alapján megállapított összegű rendelkezésre állási díj megfizetésére vállal az állam kötelezettséget 2030-ig. A rendelkezésre állási díj ténylegesen kifizetendő összege a rendelkezésre állási alapdíj és az azt módosító tényezők alapján kerül meghatározásra.

A rendelkezésre állási alapdíj maximum az alábbi tényezők összege:

a) Változó (a magyarországi infláció éves mértékének függvényében változó, teljes összege indexált), forintalapon számított rész, összege 6,4 milliárd Ft/év

b) Fix (nem indexált, az eurózóna-beli és a magyar inflációtól egyaránt független), euróalapon számított rész, összege: 80,2 millió EUR/év

c) Változó (az eurózóna-beli infláció éves mértékének függvényében változó, teljes összege indexált), euróalapon számított rész, összege: 0,15 millió EUR/év

A rendelkezésre állási díj kifizetésére - időarányosan - havi rendszerességgel kerül sor.

4. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kormánynak a pénzpiaci folyamatok mérlegelésével meghozott döntése alapján a koncessziós szerződésmódosítás aláírásakor a magyar állam az építés befejezését követő időszak tekintetében átvállalhatja a kamatváltozás kockázatát azzal, hogy ennek következtében a rendelkezésre állási alapdíj összege a 3. pontban foglaltakhoz képest a kamatváltozás biztosítására kötött fedezeti ügylet költségének megfelelő mértékben csökken, és a kifizetendő rendelkezésre állási díjat a kamatváltozásnak megfelelő összeg módosítja.

5. A kifizetendő rendelkezésre állási díj a rendelkezésre állási alapdíjhoz képest az alábbi módosító tényezők szerint változhat:

- a forgalom előtt történő sávlezárások miatti levonásokkal,

- az autópálya üzemeltetésének biztonságával vagy minőségével kapcsolatos büntetőpontok miatti levonások összegével,

- az országos átlagnál rosszabb baleseti statisztika miatti levonásokkal

csökkenhet, vagy

az országos átlagnál jobb baleseti statisztika miatti évente maximum 20 ezer EUR összeggel nőhet.

6. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy koncessziós szerződésmódosítás keretében gondoskodjon a balástyai csomópont megépítéséről, valamint egyes hidaknak természetvédelmi okokból történő áttervezéséről, továbbá ennek megfelelően a rendelkezésre állási díj összegének a szükséges mértékű kiegészítéséről.


  Vissza az oldal tetejére