Időállapot: közlönyállapot (2004.IX.28.)

92/2004. (IX. 28.) OGY határozat

az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M6-os autópálya érdi tető-Dunaújváros M6-M8 csomópont közötti szakasz koncessziós szerződésének megkötéséhez * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján megadja a felhatalmazást az M6-os autópálya érdi tető-Dunaújváros M6-M8 csomópont közötti szakasz koncessziós szerződésének aláírásához az alábbiak szerint:

1. Szerződő felek:

egyrészről: a Magyar Állam képviseletében a gazdasági és közlekedési miniszter (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.),

másrészről: a Bilfinger Berger BOT GmbH (Németország), Porr Infrastruktur GmbH (Ausztria), Swietelsky International Baugesellschaft m.b.H. (Ausztria), mint koncesszor.

2. A szerződés tárgya:

Az M6-os autópálya érdi tető (22+150 km szelvény) és Dunaújváros (76+200 km szelvény) közötti szakaszára, valamint az M8-as autópálya 5+750 és 10+300 km szelvények közötti szakaszára (összesen 58,6 km) és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények megtervezésére, megépítésére, felújítására, üzemeltetésére, fenntartására, finanszírozására és hasznosítására vonatkozó koncessziós jog kizárólagos nyújtása a koncesszor részére a szerződés hatálybalépésétől számított 22 éves időtartamra.

3. A szerződés aláírásával az alábbi tényezők alapján megállapított, összesen 513,3 millió euró nettó jelenértékű rendelkezésre állási alapdíj megfizetésére vállal az állam kötelezettséget a koncesszió időtartama alatt. A rendelkezésre állási díj ténylegesen kifizetendő összege a rendelkezésre állási alapdíj és az azt módosító tényezők alapján kerül meghatározásra.

A rendelkezésre állási alapdíj az alábbi elemekből tevődik össze:

- Változó forintalapon számított rész (a magyarországi infláció éves mértékének függvényében változó, teljes összege indexált),

- Fix forintalapon számított rész (nem indexált, a magyarországi inflációtól független),

- Változó euróalapon számított rész (az eurózóna-beli infláció éves mértékének függvényében változó, teljes összege indexált),

- Fix euróalapon számított rész (nem indexált, az eurózóna-beli inflációtól független).

A rendelkezésre állási díj kifizetésére - időarányosan - havi rendszerességgel kerül sor.

4. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3. pontban meghatározott rendelkezésre állási alapdíj összege a pénzügyi zárás időpontjában fennálló makrogazdasági feltételeknek megfelelően még változhat.

5. A kifizetendő rendelkezésre állási díj a rendelkezésre állási alapdíjhoz képest az alábbi módosító tényezők szerint változhat:

- forgalom elől történő sávlezárások, illetve nem megfelelő útminőség miatti arányos levonásokkal, és

- az autópálya üzemeltetésének biztonságával vagy minőségével kapcsolatos büntetőpontok miatti levonások összegével (pontonként 2000 euró), illetve

- az országos átlagnál rosszabb baleseti statisztika miatti évente maximum 20 ezer euró összeggel

csökkenhet, és

- az országos átlagnál jobb baleseti statisztika miatti évente maximum 20 ezer euró összeggel, és

- a nehézgépjárművek forgalmához kapcsolódó díjrész (a 4000 nehézgépjármű/nap forgalom feletti nehézgépjármű forgalom alapján 0,012 euró/nehézgépjármű-kilométer) összegével

nőhet.


  Vissza az oldal tetejére