Időállapot: közlönyállapot (2004.X.20.)

105/2004. (X. 20.) OGY határozat

az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírásáról * 

Az Országgyűlés

felidézve Európa népeinek elhatározását, hogy egymással mind szorosabb egységre lépve egy közös jövő megteremtésére törekednek;

megemlékezve arról, hogy Európa polgárai és államai nevében az Európai Konvent alkotmánytervezetet dolgozott ki;

megerősítve a magyar nép azon elhatározását, hogy részt kíván venni az európai építkezésben;

1. a Kormány előterjesztésére

a) elhatározza az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésnek (a továbbiakban: szerződés) - az Országgyűlés általi megerősítés fenntartásával - történő aláírását;

b) felhatalmazza a Kormányt a szerződés aláírására;

c) felkéri a köztársasági elnököt, hogy a meghatalmazási okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére