Időállapot: közlönyállapot (2004.X.20.)

107/2004. (X. 20.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat 12. pontjának címe helyébe a következő rendelkezés lép:

12. Európai ügyek bizottsága (21 fő)

2. Ez a határozat közzétételének napján lép hatályba.

3. E határozat hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás végrehajtásáról szóló 10/1993. (III. 5.) OGY határozat hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére