Időállapot: közlönyállapot (2004.XI.3.)

112/2004. (XI. 3.) OGY határozat

egyes honvédelmi tárgyú országgyűlési határozatok módosításáról * 

Az Országgyűlés a hadkötelezettségen alapuló személyes szolgálati kötelezettségek szüneteltetése érdekében:

1. A Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól szóló 14/2004. (III. 24.) OGY határozat 10. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:

10. ... „Felhívja a Kormányt továbbá arra is, hogy az önkéntes professzionális haderőre történő áttérés érdekében a hadkötelesek behívását szüntesse meg, s a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 15/2004. (III. 24.) OGY határozat 1. pontjában megállapított legénységi állományú létszámkeretet - a Honvédség feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben - kizárólag szerződéses, illetőleg önkéntes tartalékos katonákkal töltse fel.”

2. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 15/2004. (III. 24.) OGY határozat 2. pontjából az alábbi szövegrész hatályát veszti:

„a rendszeresített létszámon felül - éves átlaglétszámként - 150 főt a tartalékos állomány továbbképzésére felhasználhat.”

3. Ez a határozat 2004. november 3-án lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére