Időállapot: közlönyállapot (2004.XI.10.)

114/2004. (XI. 10.) OGY határozat

a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló, Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott Egyezmény XI. és XXI. Cikkeire vonatkozó módosítások megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló, Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott Egyezmény XI. Cikke 3. pontjának (a) alpontját érintő, 1979. június 22-én, Bonnban elfogadott és a XXI. Cikkét érintő, 1983. április 30-án, a botswanai Gaborone-ban elfogadott módosításokat;

2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okiratok kiállítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy gondoskodjék a megerősítő okiratoknak a Svájci Államszövetség Kormányánál történő letétbe helyezéséről;

4. felkéri a Kormányt, hogy - annak hatálybalépését követően - terjessze az Országgyűléshez a módosítások kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.


  Vissza az oldal tetejére