Időállapot: közlönyállapot (2004.XI.10.)

119/2004. (XI. 10.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezményhez kapcsolódó fenntartásai bejelentéséről * 

Az Országgyűlés

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság részéről az Európai Közösség fenntartásaival megegyező tartalmú fenntartások bejelentésére kerüljön sor az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezményhez e határozat melléklete szerint;

2. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a Magyar Köztársaság nevében a mellékletben szereplő fenntartásokról tájékoztassa a Vámigazgatások Világszervezetének főtitkárát, mint letéteményest.

Melléklet a 119/2004. (XI. 10.) OGY határozathoz

A Magyar Köztársaság az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény mellékleteit a következő fenntartásokkal fogadja el:

- A. melléklet

A 18. Cikk (1) bekezdése szerint az ATA-igazolványokra vonatkozó közösségi jog rendelkezéseinek hatálya nem terjed ki a postaforgalomra.

- B.3. melléklet

A 7. Cikk szerint, tekintettel az 5. Cikk (1) bekezdésére, a közösségi jog bizonyos körülmények között vámokmány bemutatását és biztosíték nyújtását írja elő a szállítótartályokra, a raklapokra és a csomagolóanyagokra.

- B.5. melléklet

A 6. Cikk szerint, tekintettel a 4. Cikkre, a tudományos felszerelés és az oktatási segédeszközök tekintetében a közösségi jog előírja, hogy e felszerelésekre és eszközökre a normál eljárást kell alkalmazni ahhoz, hogy az ideiglenes behozatal kedvezményeiben részesülhessenek.

- C. melléklet

A 10. Cikk szerint, tekintettel a 6. Cikkre, a kereskedelmi célra felhasznált közúti járművek és a magánhasználatú szállítóeszközök vonatkozásában a közösségi jog alapján bizonyos esetekben vámokmány bemutatása - szükség esetén biztosíték nyújtása is - megkövetelhető.

- E. melléklet

A 9. Cikk szerint, tekintettel a 2. Cikkre, a behozatali adók alóli részleges mentesség vonatkozásában a közösségi jog a behozatali vámok alól részleges mentességet biztosít, azonban a behozatali adók alóli részleges mentességet nem biztosít.


  Vissza az oldal tetejére