Időállapot: közlönyállapot (2004.XI.10.)

122/2004. (XI. 10.) OGY határozat

a textil- és ruházati, valamint a bőr- és cipőipar súlyos helyzetének enyhítésére * 

Az iparág az elmúlt évtizedbeli leépülését követően még mindig jelentős súlyt képez a magyar gazdaságban, de eddigi történetének legkritikusabb helyzetébe jutott. Az elkövetkező években a foglalkoztatottak száma alapvetően csökkenhet, akár 30-40 ezer fő válhat munkanélkülivé, ami a Munkaerőpiaci Alapot várhatóan 14 milliárd forinttal terhelheti. A termeléscsökkenés következtében az export mintegy 80 milliárd forinttal, a társasági adóbevétel 1 milliárd forinttal lehet alacsonyabb. A társadalombiztosítási járulék és személyi jövedelemadó befizetések 12 milliárd forinttal csökkenhetnek.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése - uniós csatlakozásunk gazdasági hatásaira is tekintettel - elkötelezett a hazai vállalkozások megerősítésében, a vállalkozók esélyeinek javításában. A textil- és ruházati, valamint a bőr- és cipőipar működőképességének fenntartása érdekében az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. Felkéri a Kormányt, hogy 2004. november 30-ig

- tekintse át a textil- és ruházati, valamint a bőr- és cipőipari ágazat helyzetét, és dolgozzon ki intézkedéseket az iparág helyzetének stabilizálására,

- kezdeményezze költségvetési kihatásaik beépítését a 2005. évi költségvetési törvényjavaslatba,

- a hatáskörét meghaladó intézkedéseket önálló törvényjavaslatként 2005. február 28-ig terjessze az Országgyűlés elé.

A Kormány az ágazat érdekében teendő intézkedések meghatározásához az alábbiakat vizsgálja meg és vegye figyelembe:

a) az egészségügyi hozzájárulás (EHO) megszüntetése, a bér- és bérjellegű intézkedések kompenzálása,

b) az import monitorozása és olyan védintézkedések támogatása, amelyeket a nemzetközi szerződések lehetővé tesznek,

c) szigorúbb vámellenőrzés, beleértve a hamis termékek behozatalának megakadályozását,

d) a ruházati nagy- és kiskereskedelem ellenőrzésének szigorítása, az értékesítési folyamat rendellenességeinek kiküszöbölése, a feketekereskedelem visszaszorítása,

e) ágazatspecifikus szerkezetátalakítási és fejlesztési programok kiírása, támogatása,

f) a vállalkozók lehetőségeinek javítása, a pályázati feltételek könnyítése (pl. 250 fős létszámkorlát feloldása, a támogatható beruházások minimális értékének csökkentése, indokolt esetekben felmentés a kizáró feltételek alól, a hazai gyártók esélyegyenlőségének biztosítása a közbeszerzési gyakorlatban), segítség a pályázatokhoz megkövetelt saját erő és a projektfinanszírozás biztosításához (pl. Európa hitel, K + F járulék felhasználása útján),

g) az ágazati érdekek európai szintű érvényesítésének támogatása, hozzájárulás a nemzetközi tagdíjak és részvételi költségek biztosításához,

h) további munkahely-teremtő és munkahely-megtartó programok támogatása az ágazat vállalkozásainál, ennek során a szükséges feltételek felülvizsgálata és a rendellenességek megszüntetése (pl. korábbi jelentéktelen összegű támogatás elnyerése, mint kizáró ok),

i) válságkezelő programok kidolgozása a hátrányos helyzetű térségekre, településekre, amelyek életében meghatározó változásokat idézhet elő a textil-, a ruházati, a bőr- és a cipőipar leépülése.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére