Időállapot: közlönyállapot (2004.XI.23.)

128/2004. (XI. 23.) OGY határozat

az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar hozzájárulásról * 

Az Országgyűlés - figyelemmel a Magyar Köztársaságnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataira, a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióban (a továbbiakban: EU) viselt tagságára - az EU közös kül- és biztonságpolitikája hatékonyságának fokozása érdekében az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében:

1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a délszláv válság rendezésének végrehajtását biztosító - az EU által irányított ALTHEA elnevezésű - műveletben (a továbbiakban: EU művelet) részt vevő erők egységei Magyarország területén átvonulhassanak, átmenetileg állomásozhassanak, ideértve az állomásozás ideje alatt ezen szervezetek felkészítését, valamint a tevékenységhez szükséges vezetési és logisztikai feladatok ellátását, továbbá azt is, hogy ennek keretében repülőgépeik az ország légterét és kijelölt repülőtereit igénybe vehessék;

2. hozzájárulását adja ahhoz, hogy az EU műveletben részt vevő erők keretében a Magyar Honvédség állományából összesen 300 fő (amely a váltási periódusokban sem haladhatja meg a 450 főt) a rendszeresített technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátva tevékenykedjen;

3. felhatalmazza a Kormányt, hogy az EU művelet tekintetében - a 2. pontban biztosított keretlétszámon belül - az EU által megfogalmazott igényeknek megfelelően, valamint felajánlható képességeink és tehervállalásunk lehetőségeit is figyelembe véve a jövőben meghatározza az egyes magyar kontingensek összetételét, feladatait, valamint települési helyüket;

4. felhívja a Kormányt, hogy az e határozat alapján tett intézkedéseiről az Országgyűlés Külügyi bizottságát és Honvédelmi bizottságát igény szerint tájékoztassa.

5. Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére