Időállapot: közlönyállapot (2004.XII.23.)

133/2004. (XII. 23.) OGY határozat

az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

felidézve Európa népeinek elhatározását, hogy egymással mind szorosabb egységre lépve egy közös jövő megteremtésére törekednek,

megemlékezve arról, hogy Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz,

kinyilvánítva akaratát, hogy a Köztársaság polgárai egy átláthatóbb, hatékonyabb és demokratikusabb Európai Unióban élhessenek,

tekintettel arra, hogy Rómában 2004. október 29-én sor került az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírására,

figyelemmel az Alkotmány 2/A. § (2) bekezdésére

a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés a Kormány előterjesztése alapján

a) megerősíti az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést,

b) felkéri a köztársasági elnököt, hogy a megerősítő okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki,

c) felhívja a külügyminisztert, hogy gondoskodjon a megerősítő okiratnak az Olasz Köztársaság Kormányánál történő letétbe helyezéséről.

2. Tekintettel arra, hogy az Alkotmányos Szerződés I-2. Cikke az Unió értékei között említi a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, erre vonatkozóan az Országgyűlés a következőket tekinti irányadónak:

Az Alkotmányos Szerződés I-2. Cikke által a nemzeti és etnikai kisebbségek védelme az Unió alkotmányos alapelvévé vált. A Magyar Országgyűlés szerint a cikk vonatkozik a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyek jogainak közös gyakorlására is.

A Magyar Országgyűlés szerint a teljes egyenlőség és a diszkriminációmentesség alkalmazásának elve nem áll szemben a nemzeti és etnikai kisebbségek hátrányos helyzetbe kerülése megelőzésére vagy kiküszöbölésére vonatkozó intézkedések jogszerűségével.

A Magyar Országgyűlés álláspontja, hogy az Alkotmányos Szerződés kirekesztést tiltó szabályai tükrözik az alapelvek lényegét, és kizárnak mindennemű bizonytalanságot. A diszkrimináció tilalmán alapuló felsorolás, mely az Alkotmányos Szerződés II-81. Cikkében található, kizárja a megkülönböztetést a III-117. és III-122. Cikkekben szereplő területeken is.

A Magyar Országgyűlés támogatja, hogy a Szerződés III-124. Cikke értelmében induljon meg a nemzeti és etnikai származáson alapuló megkülönböztetés leküzdéséhez szükséges közösségi jogalkotás, e közösségek hátrányos megkülönböztetése leküzdéséhez szükséges intézkedések elősegítése céljából. A Magyar Országgyűlés hisz abban, hogy a közösségi jogalkotás elősegíti majd a közös alapelvek és értékek lefektetését, illetve érvényre juttatását.


  Vissza az oldal tetejére