Időállapot: közlönyállapot (2005.V.14.)

2005. évi XXXI. törvény

a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosításáról * 

1. § A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében írt kárpótlási jegy, illetve a helyébe lépő keret, amelynek fedezeti értéke 250 millió forint, annak az állandó jelleggel (életvitelszerűen) Magyarországon élő, magyar állampolgárnak javára váltható át életjáradékra, aki a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikkének 2. pontja szerint támogatásban részesíthető.

(2) E törvény alapján életjáradékot az kaphat, aki 1997. január 1. napjával, illetve az ezt követő években a 60. életévét betöltötte, vagy munkaképességét - bizonyíthatóan az üldöztetésből eredően - legalább 67%-ban elveszítette, valamint az arra irányuló igényét legkésőbb 2006. május 9-ig a közalapítványnál előterjesztette. Az életjáradék összegét a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény melléklete alapján az igénybejelentéskor betöltött életkor figyelembevételével kell megállapítani.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. A törvény rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A munkaképesség-csökkenésből eredő jogosultság figyelembevétele 1997. január 1-jei visszamenőleges hatállyal történik azzal, hogy aki az 1997. évi X. törvény alapján bármelyik jogcímen korábban jogosulttá vált, további, e törvényből eredő támogatásra nem tarthat igényt.”


  Vissza az oldal tetejére