Időállapot: közlönyállapot (2005.V.14.)

2005. évi XXXII. törvény

a 2003. évi XXXIV. törvénnyel egységes szerkezetben kihirdetett, az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a 2003. évi XXXIV. törvénnyel egységes szerkezetben kihirdetett, az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14. napján kelt vámegyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 26. Cikke 1. bekezdése módosításának szövegét e törvénnyel kihirdeti.

(A TIR Intéző Bizottsága 2001. október 26-án, Genfben tartott 31. ülésén elfogadta az Egyezmény 26. Cikke 1. bekezdésének módosítását. A módosítást tartalmazó letéteményesi értesítőt az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára 2003. június 29-én a Szerződő Feleknek elfogadás céljából megküldte. A módosítás 2004. szeptember 19-én lépett hatályba.)

2. § Az Egyezmény módosításának angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Article 26, paragraph 1.

Add a new sentence at the end of the paragraph to read as follows:

Where the Customs seals have not remained intact, the Customs authorities may accept the TIR Carnet for resumption of the TIR transport under the provisions of Article 25.”

„Az Egyezmény 26. Cikkének 1. bekezdése a következő mondattal egészül ki:

Ha a vámzárak nem maradtak sértetlenek, akkor a vámhatóságok elfogadhatják a TIR-igazolványt a TIR-fuvarozás újrafelvétele céljából a 25. Cikk rendelkezései szerint.”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére