Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.4.)

2005. évi XLII. törvény

az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról * 

1. § Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) az alábbi új 72/A. §-sal egészül ki:

„72/A. § A Magyar Villamosművek Rt. részesedése a Paksi Atomerőmű Rt.-ben, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt.-ben, továbbá az Országos Villamostávvezeték Rt.-ben nem lehet alacsonyabb 99%-nál.”

2. § (1) A Priv. tv. mellékletében a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke a következők szerint módosul:

[Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.]

„Magyar Posta Rt. 100%”

(2) A Priv. tv. mellékletében a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke a következők szerint módosul:

[Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.]

„Magyar Villamosművek Rt. 99%”

(3) A Priv. tv. melléklete a „Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.” címet követően kiegészül a Tokaj Kereskedőház Rt.-vel, a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértékeként 99% szavazat megjelölésével.

(4) A Priv. tv. melléklete a „Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.” címet követően kiegészül a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.-vel, a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértékeként 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény megjelölésével.

(5) A Priv. tv. melléklete a „Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter” címet követően kiegészül a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt.-vel, a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértékeként 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény megjelölésével.

(6) A Priv. tv. melléklete a „Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter” címet követően kiegészül a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-vel, a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértékeként 100% szavazat megjelölésével.

3. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Priv. tv. mellékletében a „Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter” címet követő a „Regionális Fejlesztési Holding Rt. 100%” szövegrész hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére